Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасы

АТД кафедрасынын 2017-2018-окуу жылына карата жылдык иш-планы

ООП 520800 "Экология и природопользование"

Компетенции и формирующие их составных частей ООП направления 520800

Компетенции выпускника -520800

Содержательно-логические связи учебных дисциплин, практик ООП ВПО -520800

Аннотации рабочих программ дисциплин-520800

MAPREE магистердик программасы НМУда

TEMPUS долбоорунун алкагында MAPREE магистердик программасы MAPREE программасы жөнүндө маалымат 2013-14 окуу жылында  MAPREE программасы боюнча  Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасында аткарылган иштер 2013-жылдын 13-15  ноябрында Ысык-Көлдөгү  MAPREE программасынын өнөктөштөрүнүн жолугушуусу Темпус долбоорунун алкагында Борбордук Азия менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программасы (MAPREE)  

Смотреть страницу »

Кафедранын иш-чаралары

Жол кызматкерлери жана транспорт күнү Всреча с представителями университета Айнштат-Инголштад Ат-Башы суу электр чордону «Ааламдашуунун шартында Кыргызстандын региондорун туруктуу өнүктүрүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

Смотреть страницу »

Квалификацияны жогорулатуу

Байбагышов Э.М. А-ч.и.к.,доцент – 1) Курс по повышению квалификации: Общеевропейская система обеспечения качества образовательных программ: внедрение стандартов внутренней и внешней гарантии качества в систему высшего образования Кыргызстана (Модель DoQuP) 2014.23,24.07 2) Курс по повышению квалификацию “Strategic planning and management”: Концепция стратегического планирования, Стратегическое управление, Создание модели стратегического управления, Стратегическое управление в нашей республике, реализация стратегического …

Смотреть страницу »

Магистратура

Разрешение Министерство образования КР на реализацию магистерской программы «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасынын 2015- 2016 окуу жылына иш планы Профессордук- окутуучулук курам Учебная нагрузка магистратуры НГУ имени С.Нааматова на 2015-2016 учебный год Учебный план Курулуш. Калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энергонатыйжалуулук магистердик программасынын 2015-2018 окуу жылдары үчүн стратегиялык планы «Кайра калыбына келүүчү энергия булактары жана …

Смотреть страницу »

Профессордук- окутуучулук курам

Шерматов Сагынбек Макеленович Оторова Сайрагул Турсуновна Молдалиев Эгенберди Дуйшекеевич Абдылдаев Обозбек Талипович   Дюшекеев Кубанычбек Дооткулович Чымырбаев Алымкул Бусурманкулович Казыбекова  Бурулкүл Асамидиновна Дегембаева Надира Калчаевна Жапаров Нарынбек Турдалиевич Турусбеков Чойбек Жеңишович Сулайманов Бакытбек Базарбаевич Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна Чоробек кызы Айзат Бостонкулова Жылдыз Сагынбековна  Стамов А.К. Тазабек уулу Айбек

Смотреть страницу »