Билим берүү

Окуу бөлүмү

    Касымова Гүлжамал Абдиловна — педагогика илимдеринин кандидаты      окуу бөлүмүнүн башчысы         Окуу бөлүмү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиянын негизинде, билим берүү программаларын ишке ашыруу (реализация) боюнча окуу процессин уюштурууну жана башкарууну камсыздоо боюнча НМУнун структуралык бөлүмү болуп эсептелет. Окуу бөлүмү НМУдагы структуралык өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында …

Смотреть страницу »

Окуу-методикалык кенеш

Смотреть страницу »

Факультеттер

Агрардык техникалык факультети Педагогика факультети Филология факультети Экономика бизнес жана башкаруу факультети  Сырттан окутуу департаменти   

Смотреть страницу »

Борборлор

Араб тили жана маданияты борбору Билим берүүнүн сапат менеджмент борбору Келечек борбору Мугалимдердин кесибин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо борбору Эл аралык магистердик борбор Кытай тили жана маданияты борбору Корей тили жана маданияты борбору Немец тили жана маданияты борбору “ТИКА” Түрк тили жана маданияты борбору

Смотреть страницу »

Колледждер

Смотреть страницу »