Бүтүрүүчүгѳ

Келечек борбору

  НМУнун Карьера борбору 27-сентябрь 2007-жылы негизделген. Борбордун негизги максаты- студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн карьералык өсүүсүнө көмөктөшүү, жогорку сапатагы карьераны пландоо жана өстүрүү максатындагы ар кыл программаларды,  кызматтарды колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн КБ тарабынан көптөгөн иш-чаралар аткарылып келүүдө. Мисалга: Узгүлтүксүз «Чексиз ийгилик» деген аталыштагы семинар, тренингдер студенттердин ар тараптууөнүгүүсүн колдоо иретинде Нарын …

Смотреть страницу »

Биздин бүтүрүүчүлѳр

Смотреть страницу »

ВАКАНСИИ

https://mkk.gov.kg/ https://www.job.kg/ С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети "Электростанция" жана "Дене тарбия" адистиктерине ваканттык конкурс жарыяланат.  Конкурс 2019-жылдын 4-сентябрдан 22-сентябрга чейин өтүлөт Байланыш телефон: 03522 5 08 14  

Смотреть страницу »