↑ Вернуться: Биздин университет

Окмуштуулар кеңеши

С.Нааматов атындагы НМУнун Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү  

 1. Омуралиева Д.К.,НМУнун ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор – Окумуштуулар кеңешинин тѳрайымы.
 2. Чолпонбаев А.К., Окуу иштери боюнча проректор, филология илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү
 3. Чоробаева Н. А., Илим,инновациялык технологиялар жана тышкы байланыштар боюнча проректор, филология илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 4. Ажыбаев Д. Окуу башкармалыгынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 5. Асанов Ж.А.Экономика, бизнес жана башкаруу факультетинин деканы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 6. Чекирова Г.К Агрардык-техникалык факультетинин деканы, педагогика илимдеринин кандидаты, д.м.а. – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 7. Бектурова Э.О.Педагогикалык факультетинин деканы, педагогика илимдеринин кандидаты, д.м.а­– Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 8. Сатылган кызы Гульнур. Филология факультетинин деканы, филология илимдеринин кандидаты, д.м.а.­–Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 9. Молдалиев Э.Д. Техника илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 10. Жаныгулов К. И.Педагогика илимдеринин кандидаты, д.м.а –Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 11. Бийгелдиева Н.А.Филология илимдеринин кандидаты, д.м.а – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 12. Куканов А.К. Экономика илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 13. Жумаева Р.Р.Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары, саясий илимдеринин кандидаты, доцент –Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 14. Орозов Т.С. Ветеринария илимдеринин кандидаты, доцент ­– Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 15. Сыдыков К.А. Нарын педагогикалык окуу жайынын окутуучусу – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 16. Сулайманов Б., Профкомдун тѳрагасыОкумуштуулар кеңешинин мүчѳсү.
 17. Жусуева Б. Педагогика илимдеринин кандидаты, д.м.а. Окумуштуулар кенешинин окумуштуу катчысы.

Баллы и критерии

www.kao.kg ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присвоения ученых званий

Смотреть страницу »

Долбоору

Окумуштуулар кеңешинин 2015-2016-окуу жылына ИШ ПЛАНЫ  

Смотреть страницу »