Факультеттер

Агрардык техникалык факультети

Аралыктан окутуу бөлүмү

Педагогика факультети

Филология факультети

Экономика бизнес жана башкаруу факультети 

Агрардык — техникалык факультети

Факультеттин деканы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Чекирова Гулмира Кожобековна. 1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ Агрардык-техникалык факультет  1997-жылы 29-сентябрда  Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун №54 буйругу менен түзүлгөн. Азыркы учурда «Электр чордондору», «Жол  кыймылын уюштуруу жана анын коопсуздугу», «Экология жана жаратылышты пайдалануу» жана «Информатика жана эсептөө техникасы» багыттары боюнча студенттер күндүзгү жана сырттан окуу (дистанттык ) окуу процесси жүргүзүлүүдө. …

Смотреть страницу »

Аралыктан окутуу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 2012-2013-окуу жылынан тартып Кыргызстандын жогорку билим берүү системасына аралыктан окутуу технологиялары киргизилген. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Аралыктан окутуу бөлүмү НМУнун ректорунун 3-май, 2013-жылдагы № 01-12/65 буйругу менен түзүлгөн. Бөлүм университеттеги аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен жүргүзүлгөн окуу процессин уюштуруу, бул процессти камсыз кылуучу маалыматтык технологиялардын сапаттуу иштешин камсыз кылуу, …

Смотреть страницу »

Педагогика факультети

Факультеттин деканы педагогика илимдеринин кандидаты Бектурова Эмиля Орозобековна Кыргыз Республикасындагы 1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун №54-буйругунун негизинде табигый-гуманитардык факультети биринчи курска «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы», «Биология мугалими», «Тарых мугалими» «Математика жана информатика мугалими» адистиктери боюнча 150 студент алуу менен  өз ишин баштаган. Азыркы учурда педагогикалык факультетте төрт кафедра  төмөндөгү багыттагы адистиктерди даярдайт: …

Смотреть страницу »

Филология факультети

Факультеттин деканы филология илимдеринин  кандидаты Гүлнур Сатылган кызы      Филология факультети 1999-жылы уюшулган. Филология факультетинин билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү филология, журналистика жаатындагы адистерди даярдоого багытталган. Иштеп жаткан мезгилден бери кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили, араб тили, корей тили, кытай тили боюнча көптөгөн кесипкөй адистерди даярдап чыгарды. Азыркы күндө Нарын облусунун …

Смотреть страницу »

Экономика бизнес жана башкаруу факультети

  Факультеттин деканы Асанов Жолдош Асанович экономика илимдеринин кандидаты, доцент Экономика факультети 1997-жылы уюшулган. Факультеттин билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит, менеджмент жаатындагы адистерди даярдоого багытталган. Иштеп жаткан мезгилден бери бул багыттар боюнча көптөгөн кесипкөй адистерди даярдап чыгарды. Азыркы күндө факультеттин бүтүрүүчүлөрү республикабыздын бардык аймактарында бюджеттик мекемелерде, финансы-кредиттик уюмдарда, банктарда, …

Смотреть страницу »