Табигий- илимдик дисциплиналар кафедрасы

ибраеваКафедра башчысы биология илимдеринин кандидаты., доцент 
Ибраева Назгуль Илиязовна

Химия жана биология адистиктери 1999-жылы ачылып,ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин Республикага керектүү жогорку билимге ээ болгон химик, биолог окутуучуларды жана мугалимдерди даярдайт.

Бүгүнкү күндө кафедра даярдаган кадрлар Нарын облусунан сырткары Республикабыздын баардык жерлеринде агартуу системасында жана башка тармактарда ийгиликтүү эмгектенишүүдө.Табигый илим берүү багытындагы адистиктерге 15 бюджеттик орун бөлүнгөн. Бул багытта окуган студенттер 2-курсту бутуп жатканда өз каалоолору менен химия, биология, география адистигинин бирөөсүн тандап, 3-курстан баштап тандалган адистиги боюнча ( мисалы: химик, же биолог, же географ болуп) билим алып бүтөт, ошол адистиктин кесибине ээ болот. Андан кийин магистратураны (окуу мөөнөтү 2 жыл) окушат.

Химик жана биология адистигинде ээ болгондор мугалимдик кесиптен сырткары: илим изилдөө институттарында, жогорку окуу жайларда, экологиялык багыттагы иштерде, ооруканалардагы ооруунун диагноздорун аныктоочу биохимиялык лабораторияда, санэпидемиялык жана ветеринариялык кызматтагы анализди жүргүзүүчү лабораторияда иштей алышат, өзгөчө, химия адистигин бүткөндөр кийинки убактарда бажы (таможня) кызматында иштей башташты. Себеби, кандай гана продукт- материал болбосун химиялык анализден өтмөйүнчө пайдаланууга уруксат берилбейт.

Кафедрада;

3 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 1 окутуучу жана 1 ага лаборант эмгектенет.

кафедра

Кафедрада студенттерди илимий иштерге тартуу жана илимий баяндамалардын, студенттин өздүк тапшырмаларынын конкурстары өткөрүлүп турат. Конкурстан женген студент университет тарабынан өткөрүлгөн Студенттик илимий конференцияга катышат. Конференцияда татыктуу орундарды алган студенттер акчалай сыйлыка жана жеңүүчү деген Ардак грамотага ээ болот.

Илимдин кандидаттарынын илимий иштери:

Турдалиев Иманжапар Касиевич
Кадыров Белек Койчукеевич
Ибраева Назгуль Илиязовна
Өмүрова Кенже Орозобековна

ximii-300x281 ximii1-300x287

Ибраева Назгуль Илиязовна биология илимдеринин кандидаты, доцент

Изменение функции САС при циклической форме адаптации в условиях высокогорья (3200 м). (статья) Изменение функции ГГНС при циклической форме адаптации в условиях высокогорья (3200 м). (статья) Изменение функции ГГАС у крыс при физической нагрузке в условиях высокогорья (3200 м).(статья) Функциональное состояние ГГАС при циклической форме адаптации к условиям высокогорья. (статья) Сложные формы адаптации к условиям …

Смотреть страницу »

Илимий иш чара

“Өмүр коопсуздугу” лабораториясынын ачылышы болуп өттү. С. Нааматов атындагы Нарын Мамлекеттик университетинин Педагогика факультетинин «Табигый-илимдик билим берүү» кафедрасы тарабынан 2017-жылдын 16 февралында “Япониядагы токой чарбалар жана көйгөйлөр” деп аталган чакан илимий иш чара өткөрүлдү. Өтүлгөн иш чарага атайын Бишкек шаарынан волонтер Ивасаки Ясуко келип өзүнүн илимий иштери менен келип окутуучуларды жана студенттерди таныштырып кетти. Иш …

Смотреть страницу »

Кадыров Белек Койчукеевич медицина илимдеринин кандидаты, доцент

Илимий методикалык иштери Кадыров Б.К.   Микроциркуляция   и   проницаемость   кровеносных   капилляров’ у больных хроническим бронхитом в условиях высокогорья Тянь-Шаня. //Тезисы докладов 2 съезда терапевтов Киргизии, — Фрунзе,1988. С. 91. Кадыров Б.К.    (соавт.    Жолдубаев    Ы.Д.,    Шаманова   Ш.И.,    Исмаилов    А.И., Белов Г.А) Клеточный состав поверхностной активности бронхоальвеолярного смывау больных   хроническим   бронхитом   в   условиях   низко-   и   высокогорья   Киргизии //Сборник …

Смотреть страницу »

Турдалиев Иманжапар Касиевич химия илимдеринин кандидаты, доцент

Илимий эмгектери Способ получения пиромеллитовой кислоты. Авторское свидетельство № 1391033. Зарегистрировано в государственном реестре изобретений СССР. 22 декабрь, 1987г. Радиационные дефекты в примесных монокристаллах дигидрофосфата калия. Ι республиканская конференция по физике твердого тела. « Ионные электронные процессы в ионных кристаллах». Ош 1986г. Спектры оптического поглощения ионов Crв кристаллах дигидрофосфата лития. Материалы 8 межреспубликанской научной конференции …

Смотреть страницу »

Өмүрова Кенже Орозобековна

Илимий эмгектери Получение инсектоакарицидного средства изсредства из лекарственных растений хребта Кыргызского Ала-Тоо и его фармокологические действия. 2. Содержание пигментов в растениях на террасированных склонах хребта Кыргызского Ала-Тоо Влияние приема терросирование на повышение продуктивности и питательности травостоев Перспективы использования дикорастущих горных злаков для создания газонов. Ресурсная характеристика основных видов лекарственных растений Нарынского района 6. Бийик тоолуу …

Смотреть страницу »