Кафедранын ишмердүүлүгү

Физика-математикалык билим берүү кафедрасынын 20 жылдык мааракесине карата математикалык КВНге П-14 жана ФМО-14 группалары катышып, П-14 группасы мыкты кѳрсѳткүчтѳр менен 1-орунга татыктуу болду.

«Билерман Ордо» интеллектуалдык оюну

Мобилдүүлүк боюнча Казакстан республикасынын Алматы шаарынын Алматы университетинен келген өкүлдөрүнө Педагогикалык факультетинин студенттери көнүл ачуучу программасын тартуулашты. Андан соң «Физика-математикалык билим берүү» кафедрасынын студенттери «Билерман Ордо» интелектуалдык оюнун эң мыкты денгээлде өткөрүштү. «Физика-математикалык билим берүү» кафедрасынын башчысы Б.М.Биймурсаева казак боордош студенттерге грамота тапшырып, кафедра мүчөлөрү Д.К.Ыдырысова, М.Н.Омуралиева, Г.Т.Молдоказиевалар куттуктоо сөзү менен бирге мындан ары да …

Смотреть страницу »

СРС

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 24-ноябрда «Студенттердин ѳз алдынча иши» конкурсун ѳткѳрдү. ПДО-15 групппасынын студенттери Кусейин кызы Саламат жана Сахидинова Зарина катышып, Сахидинова Зарина 2-орунду камсыз кылды.

Смотреть страницу »