Ишмердүүлүгү

Физика-математикалык билим берүү кафедрасынын 20 жылдык мааракесине карата математикалык КВНге П-14 жана ФМО-14 группалары катышып, П-14 группасы мыкты кѳрсѳткүчтѳр менен 1-орунга татыктуу болду.