Манас алиппеси

  • китеп тануу борборунун башчысы Кадыралиева Кенжекенин Манас алиппеси: Окуу усулдук колдонмосу Бишкек шаарынан «Макс Принт» басмаканасынан 2015-жылы басылып жарыкка чыкты.
  • Кытай Республикасындагы Шинжаң районунда “Манас” изилдөө борборунун басылмаларына “Манас жана кыргыз салты” эл аралык илимий талкуу жыйындын топтомуна “Манастагы сырдуу белгилер” деген темада макала жарыяланып басмадан жарыкка чыкты.