Вернуться к Эл аралык кызматташтык

ЮНИКО ПРОЕКТИСИ ЖӨНҮНДӨ

tempusлогоС. Нааматов атындагы Нарын мамлеккеттик университетинде профессионализми жана жеке өнүгүүсү үчүн «өмүр бою билим алуу «(образование в течение всей жизни) парадигмасынын алкагында алыскы региондордогу университеттерде англис тилин үйрөтүү борборлорун түзүү» аттуу программасы «Темпус IV» проектисинин алкагында алгачкы ишин баштады.

Бул университеттердин консорциумуна Нарын мамлекеттик университетиненсырткары Кордоба университети (Испания), Алтай мамлекеттик университети (Россия), Прагадагы Карлов университети (Чехия), Билим берүү институту, Лондон университети (Великобритания) , Кемерово мамлекеттик университети (Россия), Кыргыз-Орус Славян университети (Кыргызстан), Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Новосибирск Экономика жана башкаруу университети (Россия ), Орус-Тажик Славян университети (Тажикстан), Сибирь федералдык университети (Россия), Сотим Улугзаде атындагы Тажик мамлекеттик университети, (Тажикстан), Тажик мамлекеттик коммерциялык университети(Тажикстан), Томск администрациясы, Томск мамлекеттик улуттук изилдөө университети (Россия), Забайкал мамлекеттик университети (Россия) киришти.

Жогорудагы консорциумга кирген университеттерде эки жылдын ичинде 100 гө жакын мугалим- тренерлер эл аралык жана жергиликтүү денгээлде стажировкадан өтүшөт, 15 билим берүү мекемелери (Борборлор ачылат.) жана тренинг, конференция, ачык дискуссия, тегерек столдор, веб-семинарлар аркылуу университеттердин 200 дөй англис тили жана IT технологиялар боюнча мугалимдери билимин жогорулатышат, 200 дөй аспирант курстан өтөт жана 50%тей катышуучулар Эл аралык сертификат алышат.

Проекттин максаты: Акыркы жылдары «өмүр бою билим алуу «парадигмасы Европада кошумча билим алуунун бирден бир натыйжалуу булагы болуп келет жана бул проект эл аралык багытта: бир жагы Европалык, экинчи жагы Россиянын, Кыргызстан жана Тажикстандын билим берүү мекемелеринин колдоосунда катаал шарттагы эң алыскы региондорунда англис тилин үйрөтүүгө шарт түзүү болот жана анда билим алган чет тилин үйрөнүүчү өзү үчүн жана өзү аркылдуу өзүнүн коомуна пайда келтирүү максатын .көздөйт.Акыркы кезде чет тилдерин үйрөнүүгө басым жасалып, ага кызыккан жарандар көп болуп жатат. Дүйнөдөгү глобалдашуу, б.а.саясий, экономикалык, географиялык, билим, илим байланышы чет тилдеринде баарлашууну талап кылып жатат. Жогорку байланыштарды ишке ашырууда албетте чет тилинин, анын ичинен англис тилинин ролу зор. НМУ бул проектти ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзөт, себеби университет:

  • Илимдин, билимдин региондогу бирден бир очогу;
  • Угуучуларды курстан өткөрүү боюнча окутуу базасы даяр;
  • Профессионал мугалимдери бар жана
  • Университеттин администрациясы колдоого алат.

Долбоор эки жылга ылайыкталып, 2016-жылдын декабрь айында жыйынтыкталат. Борбор чет элдик проекттер менен иштеген жарандар үчүн, алардын карьералык өсүшүнө түрткү болууга, программа менен чет өлкөгө чыгууну каалаган студенттер, чет өлкөгө чыгып иш орду менен камсыз болгусу келген жарандар, жергиликтүү банк, жеке бизнес менен алек болгондор, НПОнун мүчөлөрү, аскер, бажы кызматчылары, жумушсуздар, англис тили адистиги эмес бардык жарандар үчүн кызмат кылат жана курсту толук окуп бүткөндөн кийин Оксфорд экзаменин: тапшырып, эл аралык сертификат ала алышат.

Проект өзү 24 айга пландалган. Биринчи жылы, б.а. 2014-январынан декабрь айына чейин окуй турган бөлмөлөрдү даярдоо, жабдуу, борбордун жетекчисин, менеджерлерин, анда сабак бере турган мугалимдерин Испанияда, Чехияда, Англияда, стажировкадан өткөрүп, даярдоо курстун программасын инновациялык технологиялардын жардамы менен иштеп чыгуу иштерин аткарат.

Проекттин НМУга алып келген пайдасы:

  1. Европалык билим берүү стандартында даярдалган квлификациялуу мугалимдеp;
  2. Заманбап технология менен жолук жабдылган англис тили боюнча Ресурстук борбор;
  3. Менеджер-лидерлик сапаты өнүккөн даяр тренерлер;
  4. Болон процессин ишке ашырууга керектүү даяр окуу программалары;
  5. Экзамен тапшыруу үчүн (м: TOEFL) офиси болуп калат.

Справка үчүн: Темпус программасы университеттер аралык билим берүү программаларын иштеп чыгуу, университеттерди башкаруу, академиялык жана граждандык коомчулук менен биргелешип иштөө жана жогорку билим берүү сферасында структуралык реформаларды жүргүзүү иштерин каржылайт. Мындан тышкары «Темпус» мугалимдердин, студенттердин жана университетти башкаруу аппаратынын мобилдүүлүгүн ишке ашыруу иштерин каржылайт.

1. UNICO

2. Members

3.Project Objectives

4. Project Team

5.The role of the UNICO center at NSU for Naryn Community

6.Project activities

7. Photo

8. UNICO Center at NSU

9. Publications

Mini research work of Unico Center team with the target groups, 2015−2016

Tacit Skills and Prior Learning: concepts, characteristics, issues of recognition and evaluation" with Dr. Natasha Kersh After the training sessions on the topic «Tacit Skills and Prior Learning: concepts, characteristics, issues of recognition and evaluation» with Natasha Kersh in Institute of Education, University of London we were sure that this problem is very acute in teaching ESL students of Unico Center at NSU. For this purpose …

Project activities at NSU

WP1. Analysis of the need of learning English language among Naryn community and Naryn State University — UNICO project was presented at NSU in the aim of introduction of goals, objectives and its benefit to NSU and Naryn community — NSU University Council agreed on this project and special language and lifelong learning courses WP2. Syllabus Design Syllabuses worked out for courses at NSU Syllabus for …

Project activities:

Kick-off Meeting, 2014, Prague Presentation of partner-universities, Planning of project activities (tasks, work packages, etc.) Project Meeting in Spain, Cordoba, September, 2014 Project Meeting in England, London, October, 2014, at University of London Project Meeting in Tomsk, December 5−10, 2014 Project Meeting in Novosibirsk, June 22−25, 2015 Project Meeting in Krasnoyarsk, October21−23, 2015

Project Objectives

To build up the network of LLL UNICO Language Centres for Excellence among the eleven universities in the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, and Russia. initiate and strengthen education in the areas of Lifelong Learning and English Language for personal and professional development in order to increase the possibilities to decrease the illiteracy among different social groups provide the opportunity for employees to establish their …

Project Team

Dr. Narynkul Chorobaeva, Project Manager at NSU, Vice-Rector for International Relations and Science, PhD, Fullbright Alumni narynkul@rambler.ru Dr. Ainura Aidaralieva, Head of UNICO Center, PhD, E-Teacher Alumni of Oregon University Kosmira Zhaparova, Senior Teacher of the Department, E-Teacher Alumni of Oregon University Kanykei Zhaparova, Senior Teacher of the Department, E-Teacher Alumni of Oregon University Usubalieva Nazgul- IT specialist

Publications

Роль проекта ТЕМПУС ЮНИКО для жителей Нарынского региона Устойчивое развитие заняло особое место в сфере образования, так как её проблемой считается удовлетворение потребностей нынешнего поколения и создание устойчивой базы для роста и развития будущего поколения. В настоящее время многие проекты работают над обеспечением улучшения продуктивности образовательных систем и качество образования. Ведутся семинары, тренинги, конференции не только для профессионального роста педагогической деятельности, но и для …

The role of the UNICO center at NSU for Naryn Community

Currently, the paradigm of «Lifelong Learning» is one of the effective means of additional education in Europe and Asia. The creation of conditions for Lifelong Learning Education and teaching English in remote areas as Naryn region lead to establish UNICO Center by the support of TEMPUS Project. In the central parts of the country where the areas are overpopulated and supplied with job one can easily communicate in English …

UNICO Center at NSU

Роль проекта ТЕМПУС ЮНИКО для жителей Нарынского региона

Устойчивое развитие заняло особое место в сфере образования, так как её проблемой считается удовлетворение потребностей нынешнего поколения и создание устойчивой базы для роста и развития будущего поколения. В настоящее время многие проекты работают над обеспечением улучшения продуктивности образовательных систем и качество образования. Ведутся семинары, тренинги, конференции не только для профессионального роста педагогической деятельности, но и для роста эффективной и плодотворной работы молодёжи. В этом процессе огромную …

Lifelong Language Learning University Centre Network for New Career Opportunities and Personal Development

Grantor: European Commission Program: TEMPUS Dates: 01.12.2013−01.12.2016 Coordinator: Spain, Universidad de Córdoba

Members

European Union: Great Britain, Institute of Education — University of London Czech Republic, Charles University in Prague Kyrgyzstan: Kyrgyz Russian Slavic University, Bishkek Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic, Bishkek Naryn State University, Naryn Russia: Tomsk Region Administration, Tomsk Altai State University, Barnaul Transbaikal State University, Chita Kemerovo State University, Kemerovo Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk …

Photo