Биздин университет

САТЫБАЛДЫ НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ бийик тоолуу жергебизде 1996-жылдын 22-майында Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Нарын айыл чарба техникумунун, Мамбетакунов Кадырбай атындагы педагогикалык окуу жайынын, облустук мугалимдердин билимин жогорулатуу институтунун жана Кыргыз архитектуралык курулуш институтунун облустук филиалынын базасында Нарын шаарында ачылган. Университеттин ачылышы Нарын эли үчүн чоң сыймык болуп, республикага керектүү жогорку билимдүү кадрларды даярдоо менен гана чектелбестен, калктын социалдык – маданий маселелерин чечүүгө да салым кошту. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы Токтомуна ылайык Нарын мамлекеттик университетине Сатыбалды Нааматовдун ысымы ыйгарылган.

Агрардык техникалык факультети биринчилерден болуп аккредитациядан ийгиликтүү өттү.

Университеттин сыйлыктары

Илимий практикалык конференция, семинарлар

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы (Вестник НГУ имени С.Нааматова) №1, №2, №3, №4

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2016, №1, №2-№3,№4

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2017, №1

С.Нааматов атындагы НМУнун уюштуруу структурасы


 

 

«Жайыттарды туруктуу башкаруудагы көйгөйлөр»

Үстүбүздөгү жылдын 28-29 октябрь айында «Жайыттарды туруктуу башкаруудагы көйгөйлөр» деген темада  С.Нааматов атындагы НМУ тарбынан эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү. Бул конференцияга Украина, Германия,Орусия жана Кыргызстандагы ЖОЖдордон келген профессор, кандидат, окутуучу жана аспиранттар катышып, докладдар  угулду. Конференция 2 күн иш алпарып, 28-октябрьда ачылыш аземинде пленардык отурум жүргүзүлүп, НМУнун ректору, профессор Омуралиева Дамира Кемеловнанын, «Манас» …

Смотреть страницу »

Презентация, семинарлар

«Жайыттарды туруктуу башкаруудагы көйгөйлөр» деген темада С.Нааматов атындагы НМУ тарбынан эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү. «Интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруунун актуалдуу маселелери» темасындагы семинар болуп өттү. «Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттары» аттуу темадагы Эл аралык илимий- практикалык конференция Семинар “Ачык билим берүү ресурстары” жана “ Soros.kg”. Бухгалтерлер күнүнө арналган студенттик конференция «2005 март жана …

Смотреть страницу »

Университеттин сыйлыктары

Смотреть страницу »

Жетекчилик

Ректор Илим, инновациялык технологиялар жана тышкы иштер боюнча проректор Мамлекеттик тил жана окуудан тышкаркы иштер боюнча проректор Окуу иштери боюнча проректор

Смотреть страницу »

Илимий китепкана

Илимий китепкана — окуу — тарбия процессин жана илимий изилдѳѳлѳрдү документтер, маалымат менен камсыз кылган НМУнун структуралык бѳлүнүшү. Ошондой эле билимди таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбору болуп саналат. Максаты: Окурмандар үчүн маалыматтык кызмат кѳрсѳтүүнү жакшыртуу, маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыгын толугу менен …

Смотреть страницу »

Окмуштуулар кеңеши

С.Нааматов атындагы НМУнун Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү   Омуралиева Д.К.,НМУнун ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор – Окумуштуулар кеңешинин тѳрайымы. Чолпонбаев А.К., Окуу иштери боюнча проректор, филология илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү Чоробаева Н. А., Илим,инновациялык технологиялар жана тышкы байланыштар боюнча проректор, филология илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү. Ажыбаев Д. Окуу башкармалыгынын башчысы, педагогика илимдеринин …

Смотреть страницу »

Бөлүмдөр

Аспирантура бѳлүмү. Окуу башкармалыгы Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү Илимий изилдөөлөр бөлүмү Каттоо бөлүмү Студенттик кадрлар бөлүмү Маалыматтык технологиялар бөлүмү Социалдык маселелер боюнча бөлүм Кадрлар бөлүмү Профсоюз  уюму.

Смотреть страницу »

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде студенттер менен жумуш берүүчүлөрдүн жолугушуусу болуп өттү

2017-жылдын 12-декабрында С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде  «Орто жана кесиптик билим берүү мекемелери менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жолдору» аталышындагы кызматташтык форуму болуп өттү. Форумдун ачылышы Нарын шаардык искусство мектебинде болуп, ага  Академиялык алмашуулардын Герман кызматынын өкүлү профессор Нейгебауэр, университеттин ректору, профессор Омуралиева Дамира Кемеловна, университеттин профессордук-окутуучулук курамы, студенттер жана  Нарын шаарындагы алгылыктуу мекемелеринин …

Читать далее

Визит директора Корпуса Мира в Кыргызстане Боба Гловера в Нарынский государственный университет имени С.Нааматова

29 ноября 2017 года директор Корпуса Мира в Кыргызстане Боб Гловер прибыл визитом в Нарынский государственный университет имени С.Нааматова. В ходе встречи с ректором НГУ Дамирой Омуралиевой обсуждались дальнейшие шаги сотрудничества с Корпусом Мира и деятельность волонтеров в НГУ. Далее Боб Гловер встретился со студентами НГУ, во время которой поделился с впечатлениями о городе Нарын. …

Читать далее