Биздин университет

САТЫБАЛДЫ НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ бийик тоолуу жергебизде 1996-жылдын 22-майында Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Нарын айыл чарба техникумунун, Мамбетакунов Кадырбай атындагы педагогикалык окуу жайынын, облустук мугалимдердин билимин жогорулатуу институтунун жана Кыргыз архитектуралык курулуш институтунун облустук филиалынын базасында Нарын шаарында ачылган. Университеттин ачылышы Нарын эли үчүн чоң сыймык болуп, республикага керектүү жогорку билимдүү кадрларды даярдоо менен гана чектелбестен, калктын социалдык – маданий маселелерин чечүүгө да салым кошту. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы Токтомуна ылайык Нарын мамлекеттик университетине Сатыбалды Нааматовдун ысымы ыйгарылган.

С.Нааматов атындагы НМУнун уюштуруу структурасы

Университеттин сыйлыктары

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы (Вестник НГУ имени С.Нааматова) №1, №2, №3, №4

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2016, №1, №2-№3,№4

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2017, №1

Илимий практикалык конференция, семинарлар

Жетекчилик

Ректор Илим, инновациялык технологиялар жана тышкы иштер боюнча проректор Мамлекеттик тил жана окуудан тышкаркы иштер боюнча проректор Окуу иштери боюнча проректор

Смотреть страницу »

Илимий китепкана

Илимий китепкана — окуу — тарбия процессин жана илимий изилдѳѳлѳрдү документтер, маалымат менен камсыз кылган НМУнун структуралык бѳлүнүшү. Ошондой эле билимди таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбору болуп саналат. Максаты: Окурмандар үчүн маалыматтык кызмат кѳрсѳтүүнү жакшыртуу, маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыгын толугу менен …

Смотреть страницу »

Окмуштуулар кеңеши

С.Нааматов атындагы НМУнун Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү   Омуралиева Д.К.,НМУнун ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор – Окумуштуулар кеңешинин тѳрайымы. Чолпонбаев А.К., Окуу иштери боюнча проректор, филология илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү Чоробаева Н. А., Илим,инновациялык технологиялар жана тышкы байланыштар боюнча проректор, филология илимдеринин кандидаты, доцент – Окумуштуулар кеңешинин мүчѳсү. Ажыбаев Д. Окуу башкармалыгынын башчысы, педагогика илимдеринин …

Смотреть страницу »

Бөлүмдөр

Аспирантура бѳлүмү. Окуу бөлүмү Илимий изилдөөлөр бөлүмү Студенттик кадрлар бөлүмү Маалыматтык технологиялар бөлүмү Сабактан сырткаркы жана социалдык маселелер боюнча бөлүм Кадрлар бөлүмү Профсоюз  уюму.  

Смотреть страницу »

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жаӊы ректору шайланды

2019-жылдын 6-апрелинде С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору кызматына шайлоо иш-чарасы болуп өттү. Ага НМУнун башкаруу аппаратынын кызматкерлери, факультеттеринин жана Нарын агрардык-экономикалык колледжинин, Нарын педагогикалык колледжинин профессордук-окутуучулук жамааты катышышты. Шайлоо жабык добуш берүү жолу менен өтүп, жыйынтыгында ат салышкан төрт талапкердин ичинен педагогика илимдеринин доктору, профессор Сияев Таштанбек Монолдорович катышкандардын көпчүлүгүнүн добушуна ээ болду. …

Читать далее

Активное продолжение международного сотрудничества

Преподаватели кафедры “Информационные технологии” Аграрно-технического факультета Нарынского государственного университета им С.Нааматова Чекирова Г.К.и Кулманбетова С.М. участвовали в семинаре, проходившем в Бишкеке в рамках проекта KyrMedu ”Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии, менеджмента и экономики в здравоохранении Кыргызстана” программы Erasmus Plus. В семинаре приняли участие гости из Румынии, представители Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева, …

Читать далее