SA2CC

КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮ ШАРТЫНДА ТУРУКТУУ АЙЫЛ ЧАРБАСЫ, ТОКОЙ ЧАРБАСЫ ЖАНА МАЛ ЧАРБАСЫ

SA2CC долбоору ушул контекстте пайда болуп, Климаттык аракеттердин максаттуу стандартына шайкеш келет, ал «дүйнөдөгү бардык өлкөлөргө: (а) климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулугун жана ыңгайлашуусун жогорулатууну камсыз кылуу аркылуу климаттын өзгөрүшүнүн глобалдык жана актуалдуу чакырыгын чечүүгө умтулат, Өнүгүп келе жаткан Чакан арал мамлекеттерине (ЧАМ) жана эң начар өнүккөн өлкөлөргө (НӨӨ), ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу жана эң көп жабыр тарткан жамааттарга өзгөчө көңүл буруу менен (б) климаттын негизги өзгөрүшү глобалдуу жана улуттук саясаттарга, стратегияларга жана пландарга ырааттуу, эффективдүү жана тез иш-аракеттерди камсыз кылуу жана (в) калкты климаттык чакырык жана аны жеңүү чаралары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу.