Аккредитациядан ийгиликтүү өттүк

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети анын ичинен Агрардык техникалык факультети Кыргызстанда биринчилерден болуп аккредитациянын үч этабынан ийгиликтүү өттү. 2017-жылдын январь айынан баштап Агрардык техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасы 2 программада:
- 750 500 курулуш (калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энерго натыйжалуулук профили) магистрдик;
- 710 300 колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) бакалавр багыттары боюнча өзүн-өзү баалоо этабын аткарып, отчетторду Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигине тапшырган.
2017-жылдын 29−30-майында Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан түзүлгөн эксперттик комиссия Агрардык техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедраларында көз карандысыз аккредитация өткөрдү.
Агенттик өкмөттүн 2016-жылдын 4-октябрындагы токтому менен бекитилген аккредитациянын талаптарынын (7 стандарт боюнча) аткарылышы боюнча тышкы баалоонун жыйынтыгында «Маалыматтык технологиялар» жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедраларында аталган 2 программасын 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоону сунуштады.
2017-жылдын 5-июнунда Улуттук аккредитациялык кеңеш НМУнун Агрардык техникалык факультетиндеги «Маалыматтык технологиялар» каферасынын жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасынын 2 программасын: 750 500 курулуш (калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энерго натыйжалуулук профили) магистрдик жана 710 300 колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) бакалавр багыттарын 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоо боюнча чечим кабыл алынды.

Аккредитациядан ийгиликтүү өттүк

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Кыргызстанда биринчилерден болуп аккредитациянын үч этабынан ийгиликтүү өттү. 2017-жылдын январь айынан баштап Агрардык техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасы 2 программада:
- 750 500 курулуш (калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энерго натыйжалуулук профили) магистрдик;
- 710 300 колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) бакалавр багыттары боюнча өзүн-өзү баалоо этабын аткарып, отчетторду Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигине тапшырган.
2017-жылдын 29−30-майында Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан түзүлгөн эксперттик комиссия Агрардык техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедраларында көз карандысыз аккредитация өткөрдү.
Агенттик өкмөттүн 2016-жылдын 4-октябрындагы токтому менен бекитилген аккредитациянын талаптарынын (7 стандарт боюнча) аткарылышы боюнча тышкы баалоонун жыйынтыгында «Маалыматтык технологиялар» жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедраларында аталган 2 программасын 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоону сунуштады.
2017-жылдын 5-июнунда Улуттук аккредитациялык кеңеш НМУнун Агрардык техникалык факультетиндеги «Маалыматтык технологиялар» каферасынын жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасынын 2 программасын: 750 500 курулуш (калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энерго натыйжалуулук профили) магистрдик жана 710 300 колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) бакалавр багыттарын 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоо боюнча чечим кабыл алынды.

Erectile dysfunction interest Alcohol drinks in the size of the erection firm enough.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *