Педагогика факультети

Жогорку квалификациялуу адистерди даярдап эмгек рыногуна сунуштоо.

Кыргыз Республикасындагы 1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54-буйругунун негизинде табигый-гуманитардык факультети биринчи курска «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы», «Биология мугалими», «Тарых мугалими» «Математика жана информатика мугалими» адистиктери боюнча 150 студент алуу менен өз ишин баштаган. Азыркы учурда педагогикалык факультетте төрт кафедра иш алып барат.

  • Педагогика факультетинин адистиги боюнча билим алып жаткан студенттердин жана профессордук-окутуучулук курамынын билим денгээлин көтөрүү максатында Кыргызстандагы жана чет мамлекеттердеги окуу жайларында боло турган стажировкаларга жөнөтүп турат.

  • Факультеттин деканы тарых илиминин доценти Эсеналиева Гүлжамал Өмүракуновнаbr

  • Guljamal74@rambler.ru