↑ Вернуться: Факультеттер

Педагогика факультети

БектуроваФакультеттин деканы педагогика илимдеринин кандидаты Бектурова Эмиля Орозобековна

Кыргыз Республикасындагы 1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун №54-буйругунун негизинде табигый-гуманитардык факультети биринчи курска «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы», «Биология мугалими», «Тарых мугалими» «Математика жана информатика мугалими» адистиктери боюнча 150 студент алуу менен  өз ишин баштаган. Азыркы учурда педагогикалык факультетте төрт кафедра  төмөндөгү багыттагы адистиктерди даярдайт:

 • «Башталгыч билим берүү» бакалавры 550700, «мектепке  чейинки билим берүнүн педагогикасы жана методикасы» 540604, «көркөм билим берүү» бакалавры 550000;
 • Табигый илим берүү багытындагы химик, биолог, географ бакалавры 550100.
 •  «Математика мугалими» — квалификациясы жана 550200 «Математика» профили,«Информатика мугалими» — квалификациясы  жана 550200 «Информатика» профили
 • «Тарых жана социалдык экономикалык билим берүү» бакалавры 550000 адистигин даярдап чыгарат.

Аталган факультеттин биринчи деканы филология илимдеринин кандидаттары Турдугулов А.Т, Жакеева Ы.Ж, педагогика илимдеринин кандидаттары Ажыбаев Д.М, Мунайтпасова Г.Ж жетектеп баштап азыркы күндө педагогика факультетинин деканы педагогика илиминин кандидаты Бектурова Э.О жетектеп келүүдө.        Педагогика факультетинин  негизги багыттарынын бири – билим берүү системасында жогорку  деңгээлдеги мугалимдерди даярдоо. Ар бир мугалим өзүнүн негизги багыты боюнча терең билим берүү менен бирге педагогикалык ишмердүүлүккө, жоопкерчиликке жана чеберчиликке ээ болушу зарыл. Факультетте атайын курстар жана семинарлар үчүн программалар илимдин доктору, профессор Мамбетакунов Э.М, Сияев Т.М, илимдин кандидаттары Жакеева Р.Ж., Жантаев А.С. тарабынан түзүлүп  жана окуу процессинде апробациядан өтүлгөн. Болочоктогу педагогторго терең теоретикалык билимди педагогикалык практика менен айкалыштыруу максатында Нарын регионунун жана Нарын шаарынын мектептери менен келишим түзүлгөн. Студенттерге үзгүлтүксүз педагогикалык практика жүргүзүлүүдө.

Педагогика факультетинин  адистиги боюнча билим алып жаткан  студенттердин жана профессордук-окутуучулук курамынын билим денгээлин көтөрүү максатында Кыргызстандагы жана чет мамлекеттердеги  окуу жайларында боло турган стажировкаларга жөнөтүп турат.

2011-2012 – окуу жылында факультеттин  студенти Майрамбекова Махабат “LOGO”, “DEULA” программалары боюнча тажрыйба алмашуу максатында  Германия мамлекетинде болуп келген.

Факультетте даталуу күндөргө карата иш- чаралар   өтүп турат. Мисалы,  Мугалимдер күнүнө карата, жаңы жыл, 8-март, нооруз ж.б

Азыркы учурда факультетте  даярдалып жаткан адистиктер:

 • 550700 «Башталгыч билим берүү» бакалавры,
 • 540604 «Мектепке  чейинки билим берүнүн педагогикасы жана методикасы» бакалавры
 • 550000 «Көркөм билим берүү» бакалавры;
 • 550100 «Табигый илим берүү» химик, биолог, географ бакалавры
 •  550200 «Математика мугалими» — квалификациясы жана «Математика» профили,
 • 550200 «Информатика мугалими» —  квалификациясы  жана «Информатика» профили
 • 550000 «Тарых жана социалдык экономикалык билим берүү» бакалавры адистигин даярдап чыгарат.

2014-жылга чейин  факультет  1600  адис даярдап чыгарган.  Факультетте 38 жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет, анын ичинен 3 илимдин доктору, 15  илимдин кандидаты. Жалпы окутуучулардын 40 % илимий даражалуу окумуштуулар түзөт. Факультет  талапка жооп берген заманбап технологиялык жабдуулар менен камсыздалган.  Окутуучулар дайыма эл аралык конференция, симпозиумдарга катышып, илимий иштери жыл сайын чыгарылуучу жыйнактарда басылууда.

Кафедранын окутуучулары университет тарабынан уюшулган илимий конференцияларга, семинарларга жана эл аралык конференцияларга катышышат.

 • «Сапаттуу билим»  окуу-методикалык тренинг-семинарлардын активдүү катышуучусу.
 • Зайнап Бийшеева атындагы Стерлитмак мамлекеттик педагогикалык академия менен ар тараптуу келишим түзүлдү.
 • Окуу методикалык колдонмо, 25 предметтен окуу- методикалык колдонмолор (Syllabus);
 • Компьютердик класстын компьютерлери интернетке туташтырылган;

Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы">Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы

    Кафедранын башчысы     Султаналиева Шайыркү​л Карыпбековна педагогика илимдеринин кандидаты           Кафедранын максаты: Жогорку квалификациялуу адистерди даярдап эмгек рыногуна сунуштоо. Кафедра тиешелүү окуу куралдары менен толук жабдылган жана ар бир предметтер боюнча окутуучулар тарабынан жумушчу программалар, силлабустар, студенттердин өз алдынча иштери боюнча методикалык көрсөтмөлөр иштелип чыгууда. Студенттердин илимий жактан кызыгууларын арттыруу максатында …

Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы">Смотреть страницу »

Табигий- илимдик дисциплиналар кафедрасы

Кафедра башчысы биология илимдеринин кандидаты., доцент  Ибраева Назгуль Илиязовна Химия жана биология адистиктери 1999-жылы ачылып,ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин Республикага керектүү жогорку билимге ээ болгон химик, биолог окутуучуларды жана мугалимдерди даярдайт. Бүгүнкү күндө кафедра даярдаган кадрлар Нарын облусунан сырткары Республикабыздын баардык жерлеринде агартуу системасында жана башка тармактарда ийгиликтүү эмгектенишүүдө.Табигый илим берүү багытындагы адистиктерге 15 бюджеттик орун …

Смотреть страницу »

Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

Кафедра башчысы тарых илимдеринин кандидаты,  доцент Токобаева Гульнур Шейшеновна  Кафедранын максаты:  Фундаменталдуу теориялык билимдерди алган дүйнөгө жаны көз карашта  ой жүгүрткөн,  анализдөө жана таанып билүү методдорун алып жүргөн эмгек рыногуна конкуренттүү жогорку квалификациялык кадрларды даярдоо болуп саналат  Кафедранын позитивдүү күчтүү жактарын  сактап калуу жана  өнүктүрүү 1996-жылы “Социалдык-гуманитардык” кафедра болуп түзүлгөн. 2003-жылы “Философия жана  социалдык дисциплиналар” …

Смотреть страницу »

Физикалык-математикалык билим берүү кафедрасы

Кафедра  башчысы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна Математика жана информатика кафедрасы 1996-жылы 16-сентябрда “Табигый-техникалык” кафедра деп аталып уюшулган. Кафедра башчысы б.и.к Т.Б.Атанаев дайындалган.Ушул эле жылдын 13-декабрында өзүнчө “Математика жана информатика” кафедрасы болуп түзүлгөн. Кафедрада биринчи окутуучулар Макеев А.К, Өмүралиев М.Ү, Биймурсаева Б.М. лаборанты Арпачиева Э.1997-жылы “Информатика жана эсептөө техникасы”,“Жогорку математика”  жана “АСОИиУ” кафедралары …

Смотреть страницу »