Өздүк билимин жогорулатуу иштери

А.А.А.

Барган өлкө, университет

Программасы, мөөнөтү

1

Чоробаева Н. А

— Борбордук Азия университетинин Адам таануу проектиси. Тренер

— Лондон университети, Билим берүү институту

— Чарлз университети

Прага, Чехия

— Мичиган

АКШ

-Душанбе, 2015

— Темпус IV проектиси

Великобритания, 2014

— Темпус IV проектисинин LLL боюнча Чет тилдердин туруктуу өнүгүшү аттуу тренинги, 2014

-Айрекс программасы

2008, декабрь

2

Айдаралиева А. С

— Лондон

— Душанбе, Тажикстан

- Lifelong learning in the knowledge economy: theoretical and practical implications for language education" тренинг

6−17 октябрь 2014

- Keeping Learning Fresh: Sustaining Motivation in ELT

21−22 июнь

3

Эгимбаева Ж. Б

-АКШ

-Казакстан, Алматы мамлекеттик университети

-2017

— 2018

4

Абдразакова М. У

-Санкт-Петербург

-2019

5

Жапарова К. Э

-Кордоба. Испания

— Москва

— Университет Орегона, США

- «New trends in Teaching English as foreign language»

2014 сентябрь

— «Актуальные проблемы преподавания английского языка».

2008, май-июнь

- «Critical thinking in Language Learning and Teaching».

2014, апрель-июнь

5

Мамбеталиева А. М

-Португалия, Порто, Порто университети

-Өзбекстан

— ERASMUS+ программасы

MOBILE+, 10−17-октябрь, 2017

-2016

6

Аттокурова С. А

-Индия, Нью-Дели

-Испания, университет Деусто

2018 жыл

2016

7

Абраимова Ж.

-Португалия, Порто университети

-2014