Педагогика илимдеринин доктору, профессор Сияев Таштанбек Монолдоровичтин «Ийгилик булагы» аттуу китеби жарыкка чыкты

http://obs.kg сайтынан, Замана телестудиясы чагылдырган Педагогика илимдеринин доктору, профессор Сияев Таштанбек Монолдоровичтин «Ийгилик булагы» теле берүүсүн кѳрѳ аласыздар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *