Кыргыз Педагогика илимин өнүгүшүнө зор салым кошкон республиканын эл мугалими Исак Бекбоев 90 жашка.

Кыргыз Педагогика илимин өнүгүшүнө зор салым кошкон республиканын эл мугалими Исак Бекбоев 90 жашка толду. Ал кыргыз мектептери учун 1 класстан тартып 11- класстарынын «Математика» аттуу усулдук окуу китебин жазган. Мунун өзү илимпоз-педагог катары математика илимине өзгөчө салым кошкон инсан катары корсотуп турат. Аны мектеп окуучуларынан тартып, педагог мугалимдер илимдин дыйканы катары жазбай таанышат.

download https://atikmdag-patcher.se/ for mining

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *