КУТТУКТАЙБЫЗ!

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин профессору, педагогика илимдеринин доктору Т.М. Сияев 13.00.02- окутуунун методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты (доктору) окумуштуулук даражалары корголуучу диссертациялык кенештин мүчөсү болду.

Таштанбек Монолдоровичти жетишкен ийгилиги менен чын жүрөктөн куттуктайбыз!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

code