Илимий китепкана

Жедигер Саалаев атындагы илимий китепкана

Илимий китепкана — окуу — тарбия процессин жана илимий изилдѳѳлѳрдү документтер, маалымат менен камсыз кылган НМУнун структуралык бѳлүнүшү. Ошондой эле билимди таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбору болуп саналат.

Китепкананын тарыхы

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин илимий китепканасы 1996-жылдын 22-майында Нарын айыл чарба техникумунун базасында ачылган. 20 400 нуска китеп фонду менен бир китепканачы иштеген.
1999-жылы сентябрь айында «Илимий китепкана» деген статус берилген. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин 27-июнь, 2016-жылдагы чечими менен Нарын мамлекеттик университетинин 20 жылдык мааракесине карата НМУнун илимий китепканасына акын, журналист, юрист Жедигер Саалаевдин ысымы ыйгарылган.

Китепкананын максаты

Максаты: Окурмандар үчүн маалыматтык кызмат кѳрсѳтүүнү жакшыртуу, маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыгын толугу менен канааттандыруу.


Китепкананын миссиясы

Инновациялык китепканалык-маалыматтык кызмат көрсөтүү менен Нарын мамлекеттик университетинин билим берүү сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү.

Электрондук ресурстар

msp Journals

Комерциялык эмес илимий эмгектер

Кирлибнет

Кыргызстандын академиялык китепканалар тармагы

IOPscience

Китеп, журналдар

LIBRARY OF CONGRESS

АКШ конгрессинин
китепканасынын ресурстарына ачыктык

ebscohost

EBSCOhost — Электрондук журналдардын, китептердин көп дисциплинардык жана тематикалык коллекциялары

Research4Life порталы кирешеси төмөн жана орто өлкөлөрдөгү мекемелерге илимий жана кесипкөй рецензияланган материалдарга онлайн мүмкүнчүлүгүн берет.

Байланыш

Кыдыралиева Гулзат Алмамбетовна

Директор

Ж. Саалаев атындагы илимий китепкана

Нарын шаары

Ленин көчөсү 127

№ 8 корпус

Ж. Саалаев атындагы илимий китепкана;
Мезгилдүү басылмалар залы;
№ 2 окуу залы

Нарын шаары

С. Орозбаков көчөсү 25

Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет

Чынгыз Айтматов