Илимий китепкана. Куттуктоо

С. Нааматов атындагы НМУнун Ж. Саалаев атындагы илимий китепканасынын кызматкерлери Үмөткулова Нуржан, Токтогулова Гулүйпа, Токонова Асылкүл Кыргыз Республикасынын «Ардактуу айымы» деген сыйлык алгандарына жана Бектурова Розаны 60 жаш кутман курагы менен куттуктайбыз. Аялдык аруу сезимдери аркылуу балдары менен неберелерине камкор эне, жубайларына сүйүктүү жар, жалпы таанып билгендерге наркы бийик жан катары эле белгилүү болбостон, чогуу иштешкен жамаатташтарынын арасында да чоң кадыр-баркка ээ болуп, ишиңиздерди ар дайым жетишкендиктер коштоп, ден соолукта, узун өмүр жашаңыздар. Терең урматтоо менен, Илимий китепкананын жалпы жамааты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *