Вернуться к Педагогика факультети

«Физика, математика жана информатика» кафедрасы


  • «Физика, математика жана информатика» кафедрасынын кафедра башчысы п.и.к., доцент

Муңайтпасова Гүлдайра

Жумакадыровна

Моб.тел: 709 136 545

E -mail: nsu.knet.kg


Кафедранын миссиясы:

v Математика, физика илимдери жана информатика технологиясы боюнча жогорку деңгээлдеги квалификациялуу, компетенттүү адистерди даярдоо

v Маданий, илимий жөндөмдүлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү

Кафедранын тарыхы

«Физика, математика жана информатика» кафедрасы 1996-жылы 16-сентябрда «Табигый-техникалык» кафедра деп аталып уюшулган. Кафедра башчысы б.и.к Т.Б.Атанаев дайындалган. Ушул эле жылдын 13-декабрында өзүнчө «Математика жана информатика» кафедрасы болуп түзүлгөн. 1997-жылы «Информатика жана эсептөө техникасы», «Жогорку математика» жана «АСОИиУ» кафедралары түзүлдү. 1998-жылы «Математика жана информатика» кафедрасы Табигый-гуманитардык факультеттин курамына кирген.

2006-жылы № 01−22/96 буйругунун негизинде кафедра «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы деп аталган, 2008 -жылы № 01−12/72 буйругунун негизинде кайрадан «Математика жана информатика», 2014-жылы «Физика-математикалык билим берүү» кафедрасы, 2019-жылдын апрель айында № 10/31 буйругунун негизинде кафедра «Физика, математика жана информатика» деген аталышта иштеп келе жатат.

«Физика, математика жана информатика» кафедрасы төмөнкү адистерди даярдайт:

Ø 550 200 Математика

Ø 550 200 Информатика

Ø 550 200 Физика

Кафедра жѳнүндѳ презентация, Окутуунун технологиялары- презентация.
Каферанын сыйлыктары
золотая-кафедра.FR11.pdf
— 20дан ашык илимий статьялар;

— 1 монография;

— 25 окуу-методикалык пособиялар;

— 10 ашык программдык продуктулар иштелип жарыкка чыккан;

— 1 окутуучу мамлекет тарабынан каржыланган илимий проектилерде эмгектенет;

— 2 кандидаттык диссертация;

— 3 аспирант, 2 илим изилдөөчү;

Окуу методикалык колдонмо

200 чукул электрондук окуу китептер

— 25 предметтен окуу-методикалык колдонмолор (Syllabus);

— Компьютердик класстын компьютерлери интернетке туташтырылган

— Жаңы программдык жабдыктар колдонулат;

Кафедранын ишмердүүлүгү

2019-жылдын 26-ноябрында кафедрада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго Окуу бөлүмүнүн башчысы, Билим берүүнүн сапатын камсыздоо башкармалыгынын башчысы, мектептин мугалимдери, университеттин бүтүрүүчүлөрү, кафедралардын кафедра башчылары, мектептин окуучулары жана студенттердин ата-энелери катышышты. Физика адистигинин студенттери кызыктуу эксперименттерди көргөзүштү. 2019-жылдын 30-ноябрында бүтүрүүчү курстардын кесиптик-профилдик практикаларын жыйынтыктоо конференциясы болуп өттү. 2019-жылдын 16-декабрында кафедранын ага окутуучусу Ыдырысова Д.К. информатика …

Профессордук-окутуучулук курам

Муңайтпасова Г. Ж. п.и.к., доцент Калдыбаев С.К. п.и.д., профессор Биймурсаева Б.М. п.и.к., доцент Макеев А.К. п.и.к., доценттин м.а. Бугубаева В.Т. п.и.к., доценттин м.а. Омуралиева Ч.А. ага окутуучу Ыдырысова Д.К. ага окутуучу Эшенкулова А.К. окутуучу Исманова М.А. окутуучу Мамыткулов А.Ы. окутуучу Аскаров А.Ж. окуу мастери Жанболотова Г. А. программист Салыкова Ж.М. методист