«Физика, математика жана информатика» кафедрасы

«Математика-акылдын ачкычы» «Информатика-аалам терезеси»

«Физика, математика жана информатика» кафедрасы 1996-жылы 16-сентябрда «Табигый-техникалык» кафедра деп аталып уюшулган. 2006-жылы № 01−22/96 буйругунун негизинде кафедра «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы деп аталган, 2008 -жылы № 01−12/72 буйругунун негизинде кайрадан «Математика жана информатика», 2014-жылы «Физика-математикалык билим берүү» кафедрасы, 2019-жылдын апрель айында № 10/31 буйругунун негизинде кафедра «Физика, математика жана информатика» деген аталышта иштеп келе жатат.

Кафедра башчысы п.и.к., доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна

Профили: информатика

Окуунун формасы күндүзгү, сырттан

Окуунун мөөнөтү күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ, күндузгү 110 балл, сырттан 105 балл

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү: 1курс — 21 000; 2курс — 23 100; 3курс — 23 520; 4курс — 24 150.

Сырттан: 1курс — 19 000; 2курс — 20 900; 3курс — 21 280; 4 жана 5 курс — 21 850.

Аккредитация 2025 жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы жаңы маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтүү менен сертификаттарга ээ болот

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, пик, доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна 709 136 545,0772136545 guldaira@nsu.kg

Профили: математика

Окуунун формасы күндүзгү, сырттан

Окуунун мөөнөтү күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ, күндүзгү 110 балл, сырттан 105 балл кошумча предмет математика

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү: 1курс — 21 000; 2курс — 23 100; 3курс — 23 520; 4курс — 24 150.

Сырттан: 1курс — 19 000; 2курс — 20 900; 3курс —

21 280; 4 жана 5 курс — 21 850.

Аккредитация 2025 жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы математика, жаны маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтүү менен сертификаттарга ээ болот

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, пик, доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна 709 136 545, 772 136 545 guldaira@nsu.kg

Профили: физика

Окуунун формасы күндүзгү, сырттан

Окуунун мөөнөтү күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ, күндүзгү 110 балл, сырттан 105 балл, кошумча предмет физика

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү: 1курс — 21 000; 2курс — 23 100; 3курс — 23 520; 4курс — 24 150.

Сырттан: 1курс — 19 000; 2курс — 20 900; 3курс — 21 280; 4 жана 5 курс — 21 850.

Аккредитация 2025 жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы физика, жаны маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтуу менен сертификаттарга ээ болот

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, пик, доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна 709 136 545,0772136545 guldaira@nsu.kg