Вернуться к Педагогика факультети

Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

Кафедра башчысы тарых илимдеринин кандидаты, доцент Токобаева Гульнур Шейшеновна

Кафедранын максаты:

  • Фундаменталдуу теориялык билимдерди алган дүйнөгө жаны көз карашта ой жүгүрткөн, анализдөө жана таанып билүү методдорун алып жүргөн эмгек рыногуна конкуренттүү жогорку квалификациялык кадрларды даярдоо болуп саналат
  • Кафедранын позитивдүү күчтүү жактарын сактап калуу жана өнүктүрүү

1996-жылы «Социалдык-гуманитардык» кафедра болуп түзүлгөн.

2003-жылы «Философия жана социалдык дисциплиналар» кафедрасы.

2007-жылы «Тарых жана социалдык дисциплиналар» кафедрасы.

НМУнун 2009-жылдын 1-сентябрындагы № 394/1 буйругу менен «Тарых, философия жана мамлекеттик башкаруу» кафедрасы болуп кайра түзүлгөн.

Кафедра учурда «тарых» мугалимин жана «мамлекеттик жана муниципиалдык кызмат» адистиктерин даярдап чыгарат.

Кафедрада; 1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 ага лаборант эмгектенишет.

Кафедрада студенттерди илимий иштерге тартуу жана илимий баяндамалардын, студенттин өздүк тапшырмаларынын конкурстары өткөрүлүп турат. Конкурстан женген студент университет тарабынан өткөрүлгөн Студенттик илимий конференцияга катышат. Конференцияда татыктуу орундарды алган студенттер акчалай сыйлыка жана жеңүүчү деген Ардак грамотага ээ болот.

Университетибиздин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикабыздын билим берүү мекемелеринде иштеп жатышат.

история2-300x266 история-300x210

Кафедранын ишмердүүлүгү

«θткөндүн баалуу тарыхы, ыйык казынасы» Тарыхчы студенттердин экскурсиясы «Көчмөндөр маданиятынын баалуулугу, өзгөчөлүгү жана тарыхы» С. Нааматов атындагы НМУнун проф.м.а., т.и. к. А. Бектемирова «Россия Мамлекетинин театралдык тарыхы» деген темада Санкт-Петербургда болуп өткөн XVI билим берүү программасына катышып келди НМУнун студенттери жана окутуучулары тарыхый жерлерде экскурсияда

Профессордук-окутуучулук курам

Бектемирова А. К-т.и.к., проф.м.а Иманалиев С.С.-филос.и.к. Саргашкаев Э.А.-т.и.к