Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

Тарыхы болбой эл болбойт

Учурдагы ааламдашуу жана маалымат технологияларынын өнүгүү шартында учурдун жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, Дүйнө тарыхын жана Кыргызстандын тарыхынын өзгөчөлүктөрүн, тарыхый мыйзам ченемдүүлүктөрү тууралуу комплекстүү түшүнүккө, системалуу билимдерге ээ иштерман жана чыгармачыл гуманитардык багыттагы адистерди даярдайт.

Кафедра башчысы, ф. и. к., тарых илимдеринин доценти, професс. м.а., И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Ардактуу профессору; Иманалиев Сыдык Садырбаевич

Профили: Социалдык кызматкер

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 2310 сом

Аккредитация Жакын арада алынат

Бюджеттик орун 10

Перспективасы КР ЖОЖ-на социалдык иш адистигинен мобилдик окууларды улантат, коомдогу социалдык тейлөө, профилактикалык

иш-чараларга катышат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Соцфондордо, социалдык камсыздоо мекемелеринде, айыл өкмөттөрдө, коомдук фонддо,

Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Профили: Укук таануу

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2024-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы КР ЖОЖ-на укук таануу адистигинен мобилдик окууларды улантат

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекемелеринде, коомдук фонддо,

Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Профили: Тарых

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2024-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Чет тилин билген студенттерге 3−4 курстан кийин музейлерде гид болуу мүмкүнчүлүгү бар, КР ЖОЖ-на тарых адистигинен мобилдик окууларды улантат,

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекемелеринде, илим изилдөө институтунда, музейде, архивде, айыл өкмөттөрундө. коомдук фонддо,

Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com