Вернуться к Педагогика факультети

Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

Imanaliev

ИМАНАЛИЕВ СЫДЫК САДЫРБАЕВИЧ

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин «Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү» кафедрасынын башчысы, философия илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доценти, професс. м.а.,

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Ардактуу профессору

2019-жылдын 27-апрелинде И. Арабаев атындагы КМУ-нин базасында КР ББЖИМ-н алдында «Педагогикалык билим берүү» багыты боюнча жыйын болуп өттү.

Кафедранын ишмердүүлүгү

«θткөндүн баалуу тарыхы, ыйык казынасы» Тарыхчы студенттердин экскурсиясы «Көчмөндөр маданиятынын баалуулугу, өзгөчөлүгү жана тарыхы» С. Нааматов атындагы НМУнун проф.м.а., т.и. к. А. Бектемирова «Россия Мамлекетинин театралдык тарыхы» деген темада Санкт-Петербургда болуп өткөн XVI билим берүү программасына катышып келди НМУнун студенттери жана окутуучулары тарыхый жерлерде экскурсияда

Профессордук-окутуучулук курам

Бектемирова А. К-т.и.к., проф.м.а Иманалиев С.С.-филос.и.к. Саргашкаев Э.А.-т.и.к