Профессордук- окутуучулук курам

Байбагышов Эрмек Муратканович

Чоробаева Нарынкүл Абдыкалыковна

Оторова Сайрагул Турсуновна

Абдылдаев Обозбек Талипович

Шерматова Илмира Кубанычбековна

Бекежанов Марлис Мелисович

Казыбекова Бурулкүл Асамидиновна

Сулайманов Бакытбек Базарбаевич

Асан уулу Кубат

Сыдыков Жолдош Сыдыкович