Билим берүү программаларынын бет ачаарлары

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде № 670 токтом менен бекитилген «Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоонун тартибине ылайык» айрым билим берүү программаларын аккредитацияга даярдоо максатында буйруктун негизинде негизги билим берүү программаларынын бет ачаарлары бекитилген график боюнча болуп өттү.

Бардык кафедралардын бет ачаарлары ийгиликтүү өттү. Көптөгөн талкуулар, кызыктуу суроолор болду. Аккредитациядан ийгиликтүү өтүүгө сунуштар берилди.

Слайд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *