TEMPUS долбоорунун алкагында MAPREE магистердик программасы

2014-жылдын 27-майында С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасында TEMPUS долбоорунун алкагында MAPREE магистердик программасына ылайык калыбына келүүчү энергияны колдонууну жайылтуу максатында Агрардык-техникалык факультетте «Электр чордондору», «Экология жана жаратылышты пайдалануу» адистигинде окуган студенттерге атайын күндүн энергиясын колдонуу боюнча Мастер класс өткөрүлдү. Кафедранын доценттери Байбагышов Э.М. жана Дегембаева Н.К. студенттерге күндүн энергиясыны менен иштеген параболалуу печка жана күндүн коллекторлорунун түзүлүшүн жана иштөө принцибин тааныштырып, аларды колдонуунун жолдору жөнүндө кеңири маалымат беришти.

atdfoto6
Күндүн энергиясы менен иштеген параболалуу печка

atdfoto7 atdfoto3 atdfoto4 atdfoto5