Педагогика илимдеринин доктору, профессор Сияев Таштанбек Монолдоровичтин «Ийгилик булагы» аттуу китеби жарыкка чыкты

http://obs.kg сайтынан, Замана телестудиясы чагылдырган Педагогика илимдеринин доктору, профессор Сияев Таштанбек Монолдоровичтин «Ийгилик булагы» теле берүүсүн кѳрѳ аласыздар.

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский