«С. Нааматов атындагы НМУнун 20 жылдык юбилейине карата маалыматтык басылма чыгарууга даярдык кѳрүү жѳнүндѳ». БУЙРУК

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский