Адистиктер

Даярдоо багыттары Окуу мөөнөтү Бүтүрүүчү адистик
Күндүзгү Сырттан
ВЕТЕРИНАРИЯ

(БЮДЖЕТ)

9-класстын  базасында

11- класстын  негизде

 

 

 

 

2ж. 10 ай

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

жок

Ветеринардык фельдшер
ЭКОЛОГИЯ

(БЮДЖЕТ)

9- класстын  базасында

 

11- класстын  базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

 

жок

Техник
АГРОНОМИЯ

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

 

бар

 

Агроном

 

ТИГҮҮЧҮ БУЮМДАРДЫ МОДЕЛДӨӨ ЖАНА КОНСТРУКЦИЯЛОО

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

 

2ж. 10 ай

 

1ж. 10 ай

 

 

 

 

жок

 

жок

Конструктор модельер
КОМПЬЮТЕРДИ ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ОҢДОО

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

 

жок

Техник
ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ ЖАНА ТАРМАКТАРЫ

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

 

жок

 

Техник
УНААДА ЖҮК ТАШУУНУ УЮШТУРУУ ЖАНА БАШКАРУУ

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

 

бар

 

Техник

Даярдоо багыттары Окуу мөөнөтү Бүтүрүүчү адистик
Күндүзгү Сырттан
ФИНАНСЫ

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

 

1ж. 10 ай

 

 

 

 

жок

 

жок

 

Финансист

САЛЫК ЖАНА САЛЫК САЛУУ

 

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

 

 

2ж. 10 ай

 

 

1ж. 10 ай

 

 

 

 

 

жок

 

 

жок

Салык салуу

адиси

МЕНЕДЖМЕНТ

9-класстын базасында

 

11-класстын базасында

 

 

 

2ж. 10 ай

 

 

1ж. 10 ай

 

 

 

жок

 

 

бар

 

 

Менеджер