«2005 март жана 2010 апрель Кыргызстандагы Элдик революциялар:

2005 март жана 2010 апрель Кыргызстандагы Элдик революциялар: себептери жана натыйжалары" аттуу улуттук илимий-практикалык конференция.
Конференция 2015-жылдын 24-мартында «Ала-Арча-2″ мамлекеттик резиденциясынын пресс-конференция залында болуп өттү. Биз илимий макалаларды окуп, талкууга активдүү катышып келдик. Макалалар өзүнчө журнал болуп чыгып, колубузга алдык.
«Тарых жана философия» кафедрасынын башчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент Сыдык Садырбаевич Иманалиев.

Эсеналиева Г статья. Иманалиев С статья

Нарын-2015-153-300x168