Ж. Саалаев атындагы илимий китепканада залкар жазуучу Ч. Айтматовдун «Гүлсарат» повести боюнча угуза окуу иш-чарасы өткөрүлдү

Адабий кече Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата жазуучунун атактуу повестин студенттердин кеӊири чөйрөсүнө пропагандалоону, чыгарманын мазмунун жана көркөмдүгүн тереӊирээк түшүндүрүүнү максат кылган.

Адабий кечеге университеттин педагогикалык факультетинин студенттери катышты. Иш-чараны илимий китепкананын директору Кыдыралиева Г. ачып, өз сөзүндө Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата жыл ичинде жазуучунун чыгармаларын студенттерге тааныштыруу максатында талкуу, викторина, адабий кече сыяктуу маданий иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгын белгиледи. Андан соң «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын ага окутуучусу Усеналиева Г. студенттерге повесть тууралуу кеӊири маалымат берди. Баяндамадан кийин суроо-жооп иретинде талкуу жүрүп, студенттер активдүү катышты. Повесть 4 башкача аталыш менен басылгандыгы, исскустводо (кино тасма, спектакль, обондуу ыр) кеӊири чагылдырылгандыгы жөнүндө кызыктуу маалыматтар берилди.

Иш-чаранын жүрүшүндө чыгармадан үзүндүлөр студенттер тарабынан көркөм окулду. Бул ыкма студенттердин арасында кызыгууну жаратып, көркөм чыгарманы окууга болгон дилгирликтерин ойготту.

Адабий кеченин аягында «Жаныбарым, Гүлсарым» аттуу ыр кеченин катышуучуларынын жалпы катышуусу менен хор түрүндө ырдалып, иш-чара таасирдүү жыйынтыкталды.

Жаныбарым, Гүлсарым

Сөзү: Э. Токтогуловдуку

Обону: К. Тагаевдики

Деп ошондо кыргызымдын тулпары,

Күлүктөрдөн күлүк чыккан Гүлсары.

Ак маңдайда алтын көкүл жаркырап,

Дүбүртүңдөн дүңгүрөдү жер шары.

Тери кургап, билинбеди басканы,

Тең баратат текиреңи, таскагы.

Кылым билет — ат жалына келгенде

Кыйын болот кыргызымдын чапканы.

Эр Манастын куласындай чуркагын,

Жаныбарым, жаныбарым, Гүлсарым.

Желдей сызып, учкул канат боло көр,

Темингенде тегеретип жер шарын.

Сүрөттөр