Бостонкулова Жылдыз Сагынбековна

Бостонкулова1979-жылы 1-августа Кочкор айылында, кызматчынын үй-бүлөсүндө төрөлгөм. 1986-жылдан 1996-жылга чейин Кочкор районундагы «Кара-Коо» азыркы Нинакан Жүндубаева атындагы мектептен билим алгам. Ошол эле жылы Нарын мамлекеттик университетинин энергетика адистигине тапшырып, 2001- жылы ийгиликтүү аяктагам. 2011−2012 жылы НМУнун Эл аралык магистирлик борборунун «Экономика» адистигине ээ болдум

Эмгек жолум; Окууну бүтгөн жылы С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин агрардык-техникалык факультетинин «агрардык-техникалык дисциплиналар» кафедрасында ага лаборанты болуп иш жолумду баштадым. 2008 жылдан баштап окутуучулук милдетти кошо иштеп келе жатам.

НМУ тарабынан берилген сыйлыктар;

2010-жылы Нооруз майрам күнүнө карата С. Нааматов атындагы НМУ нун Ардак грамотасы

2011-жылы С. Нааматов атындагы НМУ нун Ардак грамотасы

Cертификатар:

  1. Педагогикалык процесс: компетенциялар жана компетентүүлүк" Нарын 2014
  2. «Окутуунун кредиттик технологиясынын шартында окуу процессин уюштуруу» Нарын 2013
  3. Сертификат «Кураторлук ишмердуулук» боюнча, Нарын, 2012ж.

Кошумча окуу жана кайра даярдануу курстары;

  • 2005−2006жж. «Персоналдык компьютерди колдонуучу» деген сертификат
  • Башка билимдер жана маалыматтар:
  • Кыргыз-орус тилдерин эркин, англис тили-базалык негизде
  • Колдонуучу программалар «Word», «Excel» «INTERNET EXPLORER»

Өткөн сабактары жана даярдалган ОМКлар:

  • Электр энергиясын өндүрүү,
  • Кабал алуу жана керектөөчү электроэнергия сабактары боюнча окуу- методикалык комплесктер иштелип чыкты.