Чолпонбаев Азисбек Карыбекович

Жеке маалыматтар

Аты-жөнү

Чолпонбаев Азисбек Карыбекович

Жашаган дареги

Кыргызская Республика, г. Нарын, ул. Ленина, 101, кВ. 20

Телефон

Уюлдук:

(+996) 773 954 058

Факс

(+996) 352 250 814

E-mail

akcholpon@mail.ru, akcholpon@gmail.com

Улуту

Кыргыз

Туулган күнү

30-сентябрь, 1970-жыл.

Жынысы

Эркек

Иш тажрыйбасы

Даталар

2016-жылдын апрелинен азыркы мезгилге чейин

Кызматы

Окуу иштери боюнча проректор

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Университеттин окуу процессин, факультеттердин, кафедралардын жана колледждердин окуу жана методикалык ишмердигин уюштуруу жана көзөмөлдөө

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

2015-жылдын ноябрынан 2016-жылдын апрелине чейин

Кызматы

Дистанттык билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Университеттин кафедраларынын окутуунун дистанттык технологиялары боюнча окуу жана окуу-методикалык ишмердигин уюштуруу, студенттердин дистанттык технологиялар боюнча окуу процессин уюштуруу жана көзөмөлдөө

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

2014-жылдын декабрынан 2015-жылдын ноябрына чейин

Кызматы

Орто кесиптик жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Орто кесиптик жана кошумча билим берүү программаларын ишке ашыруучу университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнүн окуу ишмердигин координациялоо

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

2008-жылдын январынан азыркы мезгилге чейин

Кызматы

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын доценти

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу, лекцияларды жана семинардык сабактарды өтүү

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

2013-жылдын октябрынан 2014-жылдын декабрына чейин

Кызматы

Илим бөлүмүнүн башчысы

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнүн жана кафедраларынын илимий ишмердигин координациялоо, илимий иш-чараларды уюштуруу, илимий жыйнактарды жана журналдарды чыгаруу

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

2009-жылдын мартынан 2013-жылдын октябрына чейин

Кызматы

Окуу башкармалыгынын башчысы

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Окутуунун бардык формалары боюнча университеттин окуу жана методикалык ишмердигин уюштуруу жана башкаруу. Окуу процессинин жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын талаптарына дал келиши үчүн жоопкерчиликти алып жүрүү

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

1999-жылдын октябрынан 2004-жылдын сентябрына чейин

Кызматы

Филология факультетинин деканынын сырттан окуу боюнча орун басары

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Сырттан окуу формасындагы студенттердин окуу процессин уюштуруу жана жетектөө

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

1999-жылдын октябрынан 2008-жылдын январына чейин

Кызматы

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Методикалык иштелмелерди даярдоо жана тил илими, риторика боюнча дисциплиналарды окутуу

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Даталар

1996-жылдын сентябрынан 1999-жылдын октябрына чейин

Кызматы

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын окутуучусу

Негизги функциялар жана жоопкерчиликтер

Окуу-методикалык камсыздоону даярдоо жана тил илими боюнча дисциплиналарды окутуу

Мекеменин аталышы жана дареги

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25

Мекеменин түрү

Мамлекеттик билим берүү мекемеси

Билими жана даярдыгы

Даталар

2001−2007-жылдар.

Ыйгарылган квалификациянын аталышы

Филология илимдеринин кандидаты

Адистик же профиль

Адистик: 10.02.01 — кыргыз тили. Диссертациянын темасы: «Кыргыз тилиндеги объектилик катыштардын структуралык-семантикалык өзгөчөлүктөрү

Квалификацияны ыйгарган мекеменин аталышы

КР Улуттук аттестациялык комиссиясы

Даталар

1987−1995-жылдар

Ыйгарылган квалификациянын аталышы

Жогорку билимдүү филолог-окутуучу

Адистик же профиль

Кыргыз тили жана адабияты

Квалификацияны ыйгарган мекеменин аталышы

Кыргыз мамлекеттик улуттук университет

Даталар

2008-жылдын ноябрынан 2009-жылдын сентябрына чейин

Ыйгарылган квалификациянын аталышы

Стажер-изилдөөчү

Адистик же профиль

Лингвистикалык дисциплиналарга окутуунун тарыхы жана методологиясы

Квалификацияны ыйгарган мекеменин аталышы

Университет Анадолу, Түркия

Жеке жөндөмдүүлүктөр жана компетенциялар

Эне тили

Кыргыз тили

Башка тилдер

Орус тили — эркин колдоном

Англис тили — канааттандырарлык деӊгээлде билем

Түрк тили — канааттандырарлык деӊгээлде билем

Коомдук ишмердик

Нарын облустук Билим берүү боюнча коомдук кеӊештин Билим берүүнүн усулдук-теориялык маселелери, тажрыйба жайылтуу, ММКлар менен кызматташуу боюнча комитетинин теӊтөрагасы — 2017-жылдын мартынан азыркы мезгилге чейин

Нарын мамлекеттик университетинин «Билим башаты» студенттик гезитинин редактору — 2004-жылдын сентябрынан 2009-жылдын мартына чейин

Компьютерде иштөө билгичтиги

MS Word, Ms Excel ж.б. программалар менен иштей алам.

«Компьютерди жана Интернетти колдонуу» тренингинин сертификаты (Нарын мамлекеттик университети, январь, 2006).

Башка компетенциялар

Ар кандай типтеги (илимий, адабий, юридикалык ж.б.) тексттерди орус тилинен кыргыз тилине жана кыргыз тилинен орус тилине кесипкөй которуу менен алектенем

Орус жана кыргыз тилиндеги тексттерди редакциялайм

Сертификаттар:

«Окутууну интеграциялоо» окуу программаларын иштеп чыгуу өнөрканасы (уюштуруучу — Integrity Education Network), Бишкек ш., 2012

«Кыргыз Республикасындагы жогорку билим берүүнүн эки баскычтуу системасы» курсу (уюштуруучу — Нарын мамлекеттик университетинин Кесиптик өнүктүрүү жана билим сапатынын мониторинги борбору), Нарын ш., 2012

«Окутуунун натыйжаларын баалоо» курсу (уюштуруучу — Нарын мамлекеттик университети), Нарын ш., 2011

«Тренерлер үчүн тренинг» тренинги (уюштуруучу — «Академия высшего образования «TeachEx» коомдук фонду), Нарын, 2010

«Окутуунун инновациялык технологиялары» курсу (уюштуруучу — Нарын мамлекеттик университети), Нарын, февраль, 2009

Түрк тилинин сертификацияланган программасы (В1 деӊгээли) (уюштуруучу — Анадолу университетинин ачык билим берүү факультети), Эскишехир ш., Түркия, 14-сентябрь 2009

«Түрк тилдеринин тилдик жана адабияттаануучулук маселелери» жаш түркологдордун I симпозиуму (уюштуруучу — Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин гуманитардык факультети), Бишкек ш., апрель, 2007.

«Фандрайзинг» курсу (уюштуруучу — Борбордук Азия университетинин үзгүлтүксүз билим берүү факультети), Нарын ш., декабрь, 2004

«Окутуунун интерактивдүү методикалары» (уюштуруучу — «Интерньюс» коомдук бирикмеси), Бишкек ш., май, 2003

«PR-билим берүү жогорку мектеп системасында. Журналисттик циклдеги дисциплиналарды окутуу» семинары (уюштуруучу — Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин Масс-медиа борбору), Санкт-Петербург ш., Россия, ноябрь, 2002

Кошумча маалыматтар

Жарыяланган эмгектери:

 • Сүйлөө чеберчилиги. 1-бөлүк. Кеп маданияты. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу куралы. Бишкек, 2002. 96 бет.
 • Тилдин пикир алышуу куралы катары кызматы жана синтаксистик катыштардын ролу. // Вестник НГУ. № 1. Нарын, 2000. 92−98-б.
 • Сүйлөмдүн семантикалык структурасы. // Педагогика жана филология. № 1. Нарын, 2002. 84−88-б.
 • Сүйлөмдүн семантикасы. // Вестник Кыргызско-Кувейтского университета. № 6. Бишкек, 2003. 121−127-б.
 • Синтаксистин аспектилер системасындагы семантикалык аспектинин орду. // «Байыркы кыргыз эли» илимий-практикалык конференциясынын материалдарынын жыйнагы. Нарын, 2004. 74−81-бб.
 • Семантикалык аспектинин ХХ кылымдагы өнүгүшү. // «Байыркы кыргыз эли» илимий-практикалык конференциясынын материалдарынын жыйнагы. Нарын, 2004. 82−93-б.
 • Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары колдонулушунун маселелери // Илимий-практикалык конференциянын материалдарынын жыйнагы. Бишкек гуманитардык университети, 2004. 124−130-б.
 • Синтаксистин семантикалык аспектиси. // Кыргыз тили жана адабияты. № 9. Kaрaкол, 2005.
 • Эмнеге биз кыргызча сүйлөбөйбүз? // «Эркин Тоо», март, 2005.
 • Синтаксистик катыштар жана алардын сүйлөмдүн семантикалык структурасындагы ролу. // Кыргыз тили жана адабияты. № 9. Kaрaкол, 2005. 140−148-б.
 • Эмнеге балаӊызды кыргыз мектепке бересиз? // «Кутбилим», октябрь, 2006.
 • Синтаксистик семантиканын ХХ кылымдагы өнүгүшү. // Социально-гуманитарные науки. № 2. Бишкек, 2006. 131−138-б.
 • Синтаксистик катыштарды сүйлөмдүн моделин түзүүдө колдонуунун маселелери. // Вестник вузов. № 3−4. Бишкек, 2006. 115−122-б.
 • Объектилик катыштарды семантикалык классификациялоонун принциптери. // Вестник вузов. № 3−4. Бишкек, 2006. 123−134-б.
 • Сүйлөмдүн семантикалык структурасын моделдештирүү. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу-методикалык колдонмо. Бишкек, 2013. 68 бет.
 • Синтаксистин семантикалык аспектиси. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу-методикалык колдонмо. Бишкек, 2014. 72 бет.

Мамлекеттик сыйлыктары:

С. Нааматов атындагы медаль (сыйлыкты ыйгаруучу — С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети), 28-декабрь, 2017-жыл

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы (сыйлыкты ыйгаруучу — Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги), 15-сентябрь, 2016-жыл

Ардак Грамота (ыйгаруучу — Нарын мамлекеттик университети), 2014-жыл

Ардак Грамота (ыйгаруучу — Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил комиссиясы), 2012-жыл.

Ардак Грамота (ыйгаруучу — Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги), 2011-жыл

Ардак Грамота (ыйгаруучу — Нарын облустук мамлекеттик администрация), 5-октябрь, 2007-жыл

Ардак Грамота (ыйгаруучу — Нарын мамлекеттик университети), 16-июнь, 2006-жыл

Грамота (ыйгаруучу — Нарын мамлекеттик университети), 4-октябрь, 2003-жыл.

Ардак Грамота (ыйгаруучу — Нарын мамлекеттик университети), 27-июнь 2001-жыл