Техникалык дисциплиналар кафедрасы

Бакалавр: 640 200 Электроэнергетика жана электротехника

Профили: Электр чордондору

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Окуунун мөөнөтү- 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 баллдан жогору
 • Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом
 • Аккредитация- 2025-жылга чейин
 • Бюджеттик орун- 10
 • Перспективасы- немис тилин билген студенттерге 2−3-курстан кийин Германияда практика өтүү мүкүнчүлүгү бар
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар- Шаардык, райондук электр тармактар ишканалары, жогорку чыңалуу электр тармактар ишканалары, «Чыгышэлектр» ААКнын Нарындагы филиалы, «Тундукэлектр» ААК ишканасы, «Кичи ГЭС» тер мекемеси, Ат-Башы гидроэлектр станциялары жана подстанцияларында, ѳндурүштүн энергетика жагын тейлеген кызматтарында, электр энергетикалык системалар жана тармактарда, техника жана чарба тармактарын электр менен жабдуу бѳлүктѳрүндѳ, электр станциялары жана комплекстерде, электрдик машиналар, трансформаторлор, электромеханикалык комплекстер жана системалар, анын ичинде башкаруу жана жөнгө салуучу тараптарында иштегенге болот. Долбоордук институттарда, энергетика мекемелеринде, уюштуруу-башкаруучулук кызматтарда, курулуш тармагында бардык электрдик монтаждоо жана жѳнгѳ салуу жагында, илим-изилдѳѳ институттарында иштегенге болот.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Бакалавр 670 300 Транспорттук процесстердин технологиясы

Профили Жол кыймылын уюштуруу анан аны коопсуздугуу

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Окуунун мөөнөтү- 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору
 • Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом
 • Аккредитация- 2023-жылга чейин
 • Бюджеттик орун- 10
 • Перспективасы- Ѳндүрүштүк практиканы мамлекеттик жана областтык автоиспекцияда, жол куруу башкармалыктарында, жол кайгуул кызматтарында ѳткѳрүү шарттары бар. Азыркы күндѳ жол кыймыл уюштуруу жана аныны коопсуздугу республикадагы эн актуалдуу маселеге айланган жана бул адистик келечекте талап кылынат. Унаанын ролу адамдын жашоосунда негизги ролду ээлегендиктен, бул кесип келечекте таанымал.
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар- Бүтүрүүчү тѳмѳнкү багыттарда иш алып бара алат: -Өндүрүштүк-технологиялык; - Уюштуруучулук-башкаруучулук — Педагогика багытындагы илим-изилдөө борборлорунда изилдөөчү -Консультациялык -Эсептик-долбоордук Мамалекеттик автоинспекциясында, Жол кайгуул кызматында, жол курулушунда, транспорттук мекемелерде, транспорт бажысында

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

750 500 Курулуш

Профили Жылуулук газ менен камсыздоо жана желдетүү

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору
 • Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом
 • Аккредитация —
 • Бюджеттик орун- 10
 • Перспективасы- Кыргызстандагы климаты татаал регион-Нарын
 • областы. Жылуулук берүү сезонунун узактыгы алты ай. Кыргызстанда кѳмүрдүн кору болгондуктан, жылуулук менен камсыздоо келечеги -актуалдуу, бул адистикке муктаждык бар.
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар- Шаардык, райондук жылуулук жана газ менен камсыздоо ишканалары, жылуулук-электр борборлору, жылуулук-электр станциялары, газ менен камсыздоо ишканалары, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда, өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга жылуулук, газ менен камсыздоо мекмелеринде, жылуулукту жана газ системасын иштетүүгѳ монтаждык — жөнгө салуу бѳлүктѳрүндѳ иш алып барса болот.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Бакалавр 750 500 Курулуш

Профили Автомобиль жолдору жана аэродромдор

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору
 • Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом
 • Аккредитация —
 • Бюджеттик орун 10
 • Перспективасы Кыргызстан ѳнүгүү жолуна түшүү учун жол куруу тармагы сапаттуу иш алып барыш керек. Бекеринен жол-бул экономиканын күрѳѳ тамыры деп айтылбаса керек. Демек, бул багыттагы адистерге келечекте муктаждык болот.
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Шаардык, райондук жол куруу мекемелери, жол тейлѳѳ ишканаларында, жол чарба департаменттеринде, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда,
 • өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга жол тейлѳѳ мекмелеринде иш алып барса болот

Кошумча маалымат алуу: Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Бакалавр 580 600 Логистика

Профили Транспорттук логистика

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика 60 тан жогору
 • Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом
 • Аккредитация —
 • Бюджеттик орун 10
 • Перспективасы Логистикалык борборлорду куруу-замандын талабы!
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Логистикалык борборлордо, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-институтттарында, эсептик-долбоордук иштерди аткарганда, уюштуруучулук башкаруу кызматтарын алып барса болот.

Кошумча маалымат алуу: Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Магистр 750 500 Курулуш

Профили «Калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энергонатыйжалуулук»

 • Окуунун формасы Күндүзгү-кечки
 • Окуунун мөөнөтү 4 семестр (2 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар Жогорку билими тууралуу диплом
 • Контрактык негизде окууга төлөм 35 000с
 • Аккредитация 2019
 • Бюджеттик орун —
 • Перспективасы Энергиянын салттуу эмес булактарын колдонуу -келечекте!
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Шаардык, райондук жылуулук менен камсыздоо ишканалары, жылуулук-электр борборлору, жылуулук-электр станциялары, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда, өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга жылуулук, электр менен камсыздоо мекмелеринде, жылуулукту жана электр системасын иштетүүгѳ монтаждык — жөнгө салуу бѳлүктѳрүндѳ иш алып барса болот. Шаардык, райондук электр тармактар ишканалары, жогорку чыңалуу электр тармактар ишканалары, «Чыгышэлектр» ААКнын Нарындагы филиалы, «Тундукэлектр» ААК ишканасы, «Кичи ГЭС» тер мекемеси, Ат-Башы гидроэлектр станциялары жана подстанцияларында иш алып барса болот.

Кошумча маалымат алуу: Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446