Техникалык дисциплиналар кафедрасы

Бакалавр: 640 200 Электроэнергетика жана электротехника

Профили: «Электр станциялары», «Электр менен камсыз кылуу», «Суу электр станциялары»

Окуунун формасы: күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт.

2023−2024 окуу жылына бюджетке 10 орун бар

Заманбап коомду энергиясыз жана жылуулуксуз элестете албайбыз, андыктан өндүрүш ар бир адамдын ыңгайлуу жашоосу үчүн жогорку компоненттерге көз каранды. Күнү-түнү жашообузга жылуулук, жарык камсыз кылган, бизге ыңгайлуулуктарды түзүп, жакшы нукка буруп турган адамдар бар — булар энергетиктер.

Эмне себептен энергетик болуу заман талабы:

 • Энергетика дайыма өлкөбүздүн экономикасынын флагманы катары эсептелинип, бул тармак абдан маанилүү, андан республиканын туруктуу өнүгүүсү көз каранды.

 • Бул адистик эмгек рыногунда кеңири суроо-талапка ээ, ансыз өндүрүштүн бир дагы тармагы иштей албайт.

 • Энергетика бүткүл адамзаттын жашоосунда чоң роль ойнойт.

 • Энергетиктердин эмгеги ар дайым жогору бааланат. Ошондуктан жогорку квалификациялуу адис болуу үчүн татаал, бирок кызыктуу жолду басып өтүү керек.

Контрактык негизде окууга төлөм:

Күндүзгү:

1-курс- 21 000 сом

2-курс- 23 100 сом

3-курс- 23 520 сом

4-курс- 24 150 сом

Сырттан окуу:

1-курс- 19 000сом

2-курс- 20 900сом

3-курс- 21 280 сом

4-курс- 21 850сом

5-курс- 21 850сом

Кошумча маалымат алуу:

Кафедра башчысы, Оторова Сайрагүл Турсуновна

Телефон:701 084 537

Е-mail:saira-091@mail.ru

Казыбекова Бурулкул Асемидиновна бай. тел: +996 705 842 604

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна бай.тел.: +996 705 819 446

Бакалавр 670 300 Транспорттук процесстердин технологиясы

Профили: «Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугуу», «Унаадагы бажы иши», «Автомобиль жолдору жана аэродромдор », «Транспорттук логистика»

Окуунун формасы: күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт.

Жол жана транспорт өлкө экономикасынын күрөө тамыры!

Андыктан аталган адистиктер — өтө кызыктуу жана жоопкерчиликтүү багыттар. Ошондуктан квалификациялуу адистер бүгүнкү эмгек рыногунун талабы.

Эмне себептен аталган адистик боюнча адистер керек:

 • Республикабыздын бийик тоолуу шартында жүк ташуулардын 95 пайызы жана жүргүнчүлөрдүн 97 пайызы транспорт тармагынын негизги бөлүгүн түзгөн автомобиль транспорту менен жүзөгө ашырылат.

 • Автомобиль транспортунун натыйжалуу иштеши жол тармагын камтыган тиешелүү инфраструктура менен камсыз кылынат. Тактап айтканда,өлкөбүздүн баардык аймактарында автомобиль жолдору курулуп, реконструкцияланып жатат.

 • Автомобиль санынын өсүшү менен жол транспорт кырсыктарынын болуу ыктыярдуулугу өсөт. Республикабызда жол транспорт кырсыктарынын санынын өсүшү бул-коомубуздун социалдык көйгөйү. Ал эми аны болтурбоо жана алдын алуу иш чаралары транспорт тармагындагы эң жооптуу милдет.

Контрактык негизде окууга төлөм:

Күндүзгү окуу бөлүмү:

1-курс- 21 000 сом

2-курс- 23 100 сом

3-курс- 23 520 сом

4-курс- 24 150 сом

Сырттан окуу бөлүмү:

1-курс- 19 000сом

2-курс- 20 900сом

3-курс- 21 280 сом

4-курс- 21 850сом

5-курс- 21 850сом

Кошумча маалымат алуу:

Кафедра башчысы Оторова Сайрагүл Турсуновна

Телефон-777 084 537,701 084 537, saira-091@mail.ru

Казыбекова Бурулкул Асемидиновна бай. тел: +996 705 842 604

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна бай.тел.: +996 705 819 446

750 500 Курулуш

Профили: «Жылуулук газ менен камсыздоо жана желдетүү«, «Суу менен камсыз кылуу жана сууну агызуу».

Окуунун формасы: күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен).

Окуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт.

Адам баласынын ыңгайлуу жашоосунун тиричилик шарттарынын негизин бул жылуулук, газ, суу менен камсыз кылуу жана желтетүү түзөт. Ал эми аталган тармактарды тейлеген адистер бизге суу менен абадай керек. Ошондуктан бул тармактын адистери ар дайым суроо талапка ээ.

Жогорудагы адистиктерге тапшыруу менен, Сиз

 • транспорт жана энергетика, курулуш тармактарындагы адистикти өздөштүрө аласыз;

 • айдоочулук күбөлүгүн ала аласыз, анткени биздин окуу жайдын өзүнүн автомектеби бар;

 • ар кандай спорттук мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүктөр ээ болосуз;

 • волонтердук ишмердүүлүк менен алектене аласыз;

 • чет өлкөлөргө тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло аласыз;

 • академиялык мобилдүүлүк боюнча башка окуу жайлардан окуусун улантып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло аласыз;

окуу жайын аяктагандан кийин заман талабына жооп берген адис боло аласыз.

Контрактык негизде окууга төлөм:

Күндүзгү окуу бөлүмү:

1-курс 21 000 сом

2-курс 23 100 сом

3-курс 23 520 сом

4-курс 24 150 сом

Сырттан окуу бөлүмү:

1-курс 19 000сом

2-курс 20 900сом

3-курс 21 280 сом

4-курс 21 850сом

5-курс 21 850сом

Кошумча маалымат алуу:

Кафедра башчысы, Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,saira-091@mail.ru

Казыбекова Бурулкул Асемидиновна бай. тел: +996 705 842 604

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна бай.тел.: +996 705 819 446

Бакалавр 750 500 Курулуш

Профили Автомобиль жолдору жана аэродромдор

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору
 • Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом
 • Аккредитация —
 • Бюджеттик орун 10
 • Перспективасы Кыргызстан ѳнүгүү жолуна түшүү учун жол куруу тармагы сапаттуу иш алып барыш керек. Бекеринен жол-бул экономиканын күрѳѳ тамыры деп айтылбаса керек. Демек, бул багыттагы адистерге келечекте муктаждык болот.
 • Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Шаардык, райондук жол куруу мекемелери, жол тейлѳѳ ишканаларында, жол чарба департаменттеринде, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда,
 • өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга жол тейлѳѳ мекмелеринде иш алып барса болот

Кошумча маалымат алуу: Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Бакалавр 580 600 Логистика

Профили: Транспорттук логистика

 • Окуунун формасы күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен)
 • Контрактык негизде окууга төлөм

  Күндүзгү окуу бөлүмү:

  1-курс 21 000 сом

  2-курс 23 100 сом

  3-курс 23 520 сом

  4-курс 24 150 сом

  Сырттан окуу бөлүмү:

  1-курс 19 000сом

  2-курс 20 900сом

  3-курс 21 280 сом

  4-курс 21 850сом

  5-курс 21 850сом

 • Логистикалык борборлорду куруу-замандын талабы!

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,0701084537, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446