Мамлекеттик бутуруу экзамендери

  • Мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринин графиктери

График МИГА-2020;

График ГИА-2020.

  • Дисциплиналар боюнча мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринин суроолору

География дисциплинасы боюнча ДЖМА суроолору

Кыргыз тили жана адабияты боюнча ДАЖА суроолору

Кыргызстандын тарыхы дисциплинасы боюнча ДАЖА суроолоруү