Вернуться к Студенттерге

Жатакана

Студенттик жатакананын 2018−2019- окуу жылы үчүн түзүлгѳн ИШ ПЛАНЫ

Жатакана сүрѳттѳр

Ашкананын кѳрүнүшү, Кир жуучу жай, Жуунучу жай, Бѳлмѳлѳрү, Ашкана, Душ бѳлмѳсү