Студенттерге

Академиялык календарь

География дисциплинасы боюнча ДЖМА суроолору Кыргыз тили жана адабияты боюнча ДАЖА суроолору Кыргызстандын тарыхы дисциплинасы боюнча ДАЖА суроолору Өндрүштүк практиканын графиги 2019−2020 окуу жылы Окуу процессинин графиги 2019−2020

Сабактан сырткаркы жана социалдык маселелер боюнча бөлүм

1. Тарбия иштери жана социалдык маселелер боюнча бир жылдык иш планын түзөт. 2. Социалдык колдоого муктаж болгон студенттер менен иштешет. 3. НМУнин окутуучуларын жана кызматкерлерин сыйлоо боюнча сунуштарды даярдайт. 4. КР мамлекеттик тилинин өнүгүшүнө кам көрөт жана факультеттердеги көрнөк-жарнактар менен жасалгалардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн көзөмөлдөйт. 5. «үмүт», «Жаштык» ж. б стипендияларга окуунун алдынкыларын жана активист студенттердин документтерин даярдайт жана …

Жатакана

Студенттик жатакананын 2018−2019- окуу жылы үчүн түзүлгѳн ИШ ПЛАНЫ Студенттик жатакананын 2019−2020- окуу жылы үчүн түзүлгѳн ИШ ПЛАНЫ

Студенттик жашоо

«Жаштар жана студенттер союзу"-бул сенин союзуң! «Жаштар жана студенттер союзу» — бул Медиа борбору КВН командасы «Нарынский вариант» «Намыс» спорттук клубу «Башат» газетасы Бекер интернет борбору Эпицентр командасы Элдик чыгармачылык борбору «Мурас» Активдүү студенттер жана «Нарын-Тентектери» командасы. «Биздин арабызга кошул» Нарын мамлекеттик университетинин «Жаштар жана студенттер союзу» 2000-жылы 4-майда студенттердин жана жаш окутуучулардын демилгеси менен уюшулган. …