Студенттерге

2020−2021-окуу жылына карата ОКУУ ЖҮГҮРТМӨСҮ

Экономика жана дене күч маданияты факультети

1 курс

2 курс

Э-20 тайпасы

ФизК-20 тайпасы

Э-19 тайпасы

ФизК-19 тайпасы

3 курс

4 курс

Бух-18 тайпасы

ФизК-18 тайпасы

Бух-17 тайпасы

ФК-17 тайпасы

ФизК-17 тайпасы

Педагогика факультети

1 курс

2 курс

ХО-1−20 тайпасы

ХО-2−20 тайпасы

П-20 тайпасы

ФМО-20 тайпасы

ЕНО-20 тайпасы

П-19-тайпасы

ПНО-19 тайпасы

ПДО-19 тайпасы

СЭО-19 тайпасы

ХО-19 тайпасы

ЕНО-19 тайпасы

3 курс

4 курс

СЭО-18 тайпасы

ЕНО-18 тайпасы

П-18тайпасы

ФМОмат-17 тайпасы

ФМОинф-17 тайпасы

СЭО -17 тайпасы

П-17 тайпасы

ПДО-17 тайпасы

ЕНО-17 тайпасы

ХО-17 тайпасы

Филология факультети

1 курс

2 курс

А-20 тайпасы

К-20 тайпасы

КИТ-20 тайпасы

А-19-тайпасы

АЧ-19 тайпасы

К-19 тайпасы

КИТ-19 тайпасы

НЕМ-19 тайпасы

Р-19 тайпасы

3 курс

4 курс

А-18 тайпасы

НЕМ-18 тайпасы

Р-18тайпасы

А-17 тайпасы

АЧ-17 тайпасы

К -17 тайпасы

НЕМ-17 тайпасы

Р-17 тайпасы

Агрардык-техникалык факультети

1 курс

ДИЗ-20 тайпасы

ИВТ-20 тайпасы

ТСП-20 тайпасы

ТТП-20 тайпасы

ЭЭ-20 тайпасы

2 курс

ИВТ-19 тайпасы

ТСП-19 тайпасы

ЭЭ-19 тайпасы

3 курс

ИВТ-18 тайпасы

ИЗ-18 тайпасы

ТСП-18 тайпасы

ЭЭ-18 тайпасы

4 курс

ИЗ-17 тайпасы

ПИЭ-17 тайпасы

ТТП-17 тайпасы

ЭП-17 тайпасы

ЭЭ-17 тайпасы

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский