Сатылган кызы Гулнура

Туулган датасы: 23.12.1975

Дареги: 101-г/21-кв Ленин көч, Нарын шаары

Байланыш тел. 778 710 912

Билими: 1994−1999-жж. Бишкек гуманитардык университети, Кыргыз филологиясы факультети.

Адистиги: «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча окутуучу

Окумуштуулук даражасы: филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучусу

Иш тажрыйбасы:

  • 2001-жылдан азыркы мезгилге чейин: Нарын мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз адабияты жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу.
  • 2003-ж.: НМУнун аспиранты, «Бексултан Жакиевдин драмаларынын көркөмдүк өзгөчөлүгү» аттуу филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2010-жылы корголгон, 16 (он алты) илимий-методикалык макаласы бар;

Сыйлыктары:

  • 2006-жыл: НМУнун Ардак Грамотасы;
  • 2011-жыл: Почетная Грамота НМУ
  • 2013-жыл: НМУнун «Илимпоз окурман» Ардак Грамотасы;
  • 2014 -жыл: Нарын шаардык мэриясынын жана Нарын шаардык Кенешинин Ардак Грамотасы

Кошумча маалыматтар:

2006-ж. пр НМУ уюштурган «Стратегиялык пландаштыруу» семинарына катышкан, Нарын,

2009-ж. «Интерактивные методы обучения и преподования»

2011-ж. «Окутуунун инновациялык методдору» курсу НМУнун сертификаты

2011-ж. USAID дин «Сапаттуу билим» долбоору

2013-ж. «Окутуунун креддиттик технологиясынын шартында окуу процессин уюштуруу» тренингдин сертификаты

Тилдерди билүүсү:

Орус тили

Турк тили

Англис тилинде сөздүктүн жардамы менен баарлашат.

Компьютердик сабаттуулугу: MS Word, Excel.