П.и.к. Ж.Б.Эгимбаева «IDLP — Эл аралык лидерлердин алмашуу Программасы» менен АКШда

2017-ж 30- сентябрдан 31-октябрга чейин «Чет тилдери» кафедрасынын окутуучусу П.и.к., доцент Эгимбаева Жаныл Болоткановна Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланган «IDLP — Эл аралык Лидерлердин алмашуу Программас» долбоорунун алкагында АКШ нын бир катар штаттарына барып бала бакча, мектеп, колледж, университеттердин окуу жана тарбия процесстерине катышып тажрыйба алмашуу мумкунчулугуно ээ болду. Мындан сырткары ЖОЖ дордун административдик башкаруу жетекчилери менен жолугушуп, талкуу жана тажрыйба алмашуу болуп, эки тараптуу келишимдер тузулду. Программанын жыйынтыгы катары болуп сертификат жана баалуу белектерге татыктуу болду.