Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы

Профили: «Көркөм өнөр»

Окуунун формасы: Күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл), 10 семестр (5 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТсы жок
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2023-жылга чейин
Бюджеттик орун: жок
Перспективасы: Көркөм өнөр искусствосу боюнча өз алдынча чыгармачылык менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Мектепте көркөм өнөр мугалими, орто окуу жайда көркөм өнөр мугалими
Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Профили: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы

Окуунун формасы: Күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл), 10 семестр (5 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — кыргыз тили адабияты 60 тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Келечекте заманбап жаңы технологияларды, методикаларды үйрөнүү, компетенттүү педагогду даярдоо мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Мектепте башталгыч класстын мугалими
Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Профили: «Педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы»

Окуунун формасы: Күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл), 10 семестр (5жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — кыргыз тили адабияты 60 тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Келечекте заманбап жаңы технологияларды, методикаларды үйрөнүү, компетенттүү педагогду даярдоо мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Бала бакчаларда тарбиячы
Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Табигый- илимдик дисциплиналар кафедрасы

Профили: «Химия мугалими»

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ-110 балл, кошумча химия 60тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү: * 23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Сырттан: * 20 900 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, илим изилдөө институтунда
Кошумча маалымат алуу: Ибраева Назгуль Илиязовна-0700 083 570, кафедра башчысы, nasgul123@mail.ru

Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

Профили: «Социалдык кызматкер»

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: Жакын арада алынат
Бюджеттик орун: 15
Перспективасы: КР ЖОЖ-на социалдык иш адистигинен мобилдик окууларды улантат, коомдогу социалдык тейлөө, профилактикалык иш-чараларга катышат.
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Соцфондордо, социалдык камсыздоо мекемелеринде, айыл өкмөттөрдө, коомдук фонддо,
Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Профили: «Укук таануу»

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун: 15
Перспективасы КР ЖОЖ-на укук таануу адистигинен мобилдик окууларды улантат
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Соцфондордо, социалдык камсыздоо мекемелеринде, айыл өкмөттөрдө, коомдук фонддордо ж.б.,
Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Физика, математика жана информатика кафедрасы

Профили: «Информатика»

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан
Окуунун мөөнөтү: күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ, күндузгү 110 балл, сырттан 105 балл
Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү: * 23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Сырттан: * 20 900 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025 жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы :жаңы маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтүү менен сертификаттарга ээ болот
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары
Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы п.и.к., доцент Макеев Арзымкан Касымович 706 661 588 arzymkan@inbox.ru

Профили: «Математика»

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан
Окуунун мөөнөтү: күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ, күндүзгү 110 балл, сырттан 105 балл кошумча предмет математика
Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Сырттан:: * 20 900 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025 жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: математика, жаны маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтүү менен сертификаттарга ээ болот
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары
Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы п.и.к., доцент Макеев Арзымкан Касымович 706 661 588 arzymkan@inbox.ru

Профили: «физика»

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан
Окуунун мөөнөтү: күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ, күндүзгү 110 балл, сырттан 105 балл, кошумча предмет физика
Контрактык негизде: окууга төлөм Күндүзгү: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Сырттан: * 20 900 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025 жылга чейин
Бюджеттик орун 10
Перспективасы физика, жаны маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтуу менен сертификаттарга ээ болот
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары
Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы п.и.к., доцент Макеев Арзымкан Касымович 706 661 588 arzymkan@inbox.ru