Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы

Профили: Көркөм өнөр

Окуунун формасы Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл), 10 семестр (5 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТсы жок

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3−4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2023-жылга чейин

Бюджеттик орун жок

Перспективасы: Көркөм өнөр искусствосу боюнча өз алдынча чыгармачылык менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар Мектепте көркөм өнөр мугалими, орто окуу жайда көркөм өнөр мугалими

Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Профили: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы

Окуунун формасы; Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл), 10 семестр (5 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — кыргыз тили адабияты 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3−4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Келечекте заманбап жаңы технологияларды, методикаларды үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар Мектепте башталгыч класстын мугалими

Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Профили: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы

Окуунун формасы: Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл), 10 семестр (5жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — кыргыз тили адабияты 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3−4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Келечекте заманбап жаңы технологияларды, методикаларды үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Бала бакчаларда тарбиячы

Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Табигый- илимдик дисциплиналар кафедрасы

Профили: Химия мугалими

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ-110 балл, кошумча химия 60тан жогору

Контрактык негизде: окууга төлөм Күндүзгү:1-курс-21 000,2-курс-23 100, 3-курс-23 520, 4-курс-24 150.

Дистанттык: 1-курс-19 000, 2-курс-20 900, 3-курс-21 280, 4-курс- 21 850, 5-курс-18 170.

Аккредитация 2025-жыл

Бюджеттик орун 7

Перспективасы:

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, илим изилдөө институтунда

Кошумча маалымат алуу: Ибраева Назгуль Илиязовна-0700 083 570, кафедра башчысы, nasgul123@mail.ru

Профили: Биология мугалими

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110балл, кошумча биолгия 60тан жогору

Контрактык негизде: окууга төлөм Күндүзгү: 1-курс-21 000, 2-курс-23 100, 3-курс-23 520, 4-курс-24 150.

Дистанттык: 1-курс-19 000, 2-курс-20 900, 3-курс-21 280, 4-курс- 21 850, 5-курс-18 170.

Аккредитация 2025-жыл

Бюджеттик орун 5

Перспективасы: кошумча гүл өстүрүү жана жемиш өстүрүү боюнча сертификаттарды алат

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, илим изилдөө институтунда

Кошумча маалымат алуу: Ибраева Назгуль Илиязовна-0700 083 570, кафедра башчысы, nasgul123@mail.ru

Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

Профили: Социалдык кызматкер

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3−4-жылдары — 2310 сом

Аккредитация Жакын арада алынат

Бюджеттик орун 10

Перспективасы КР ЖОЖ-на социалдык иш адистигинен мобилдик окууларды улантат, коомдогу социалдык тейлөө, профилактикалык

иш-чараларга катышат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Соцфондордо, социалдык камсыздоо мекемелеринде, айыл өкмөттөрдө, коомдук фонддо,

Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Профили: Укук таануу

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3−4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2024-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы КР ЖОЖ-на укук таануу адистигинен мобилдик окууларды улантат

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекемелеринде, коомдук фонддо,

Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Профили: Тарых

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3−4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2024-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Чет тилин билген студенттерге 3−4 курстан кийин музейлерде гид болуу мүмкүнчүлүгү бар, КР ЖОЖ-на тарых адистигинен мобилдик окууларды улантат,

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекемелеринде, илим изилдөө институтунда, музейде, архивде, айыл өкмөттөрундө. коомдук фонддо,

Кошумча маалымат алуу: буклет, Иманалиев Сыдык Садырбаевич 701 080 929, кафедра башчысы, s. imanaliev15@gmail.com

Физика, математика жана информатика кафедрасы

Профили: информатика

Окуунун формасы күндүзгү, сырттан

Окуунун мөөнөтү күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ, күндузгү 110 балл, сырттан 105 балл

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү: 1курс — 21 000; 2курс — 23 100; 3курс — 23 520; 4курс — 24 150.

Сырттан: 1курс — 19 000; 2курс — 20 900; 3курс — 21 280; 4 жана 5 курс — 21 850.

Аккредитация 2025 жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы жаңы маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтүү менен сертификаттарга ээ болот

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, пик, доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна 709 136 545,772 136 545 guldaira@nsu.kg

Профили: математика

Окуунун формасы күндүзгү, сырттан

Окуунун мөөнөтү күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ, күндүзгү 110 балл, сырттан 105 балл кошумча предмет математика

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү: 1курс — 21 000; 2курс — 23 100; 3курс — 23 520; 4курс — 24 150.

Сырттан: 1курс — 19 000; 2курс — 20 900; 3курс —

21 280; 4 жана 5 курс — 21 850.

Аккредитация 2025 жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы математика, жаны маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтүү менен сертификаттарга ээ болот

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, пик, доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна 709 136 545, 772 136 545 guldaira@nsu.kg

Профили: физика

Окуунун формасы күндүзгү, сырттан

Окуунун мөөнөтү күндүзгү - 4 жыл, сырттан — 5 -жыл.

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ, күндүзгү 110 балл, сырттан 105 балл, кошумча предмет физика

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү: 1курс — 21 000; 2курс — 23 100; 3курс — 23 520; 4курс — 24 150.

Сырттан: 1курс — 19 000; 2курс — 20 900; 3курс — 21 280; 4 жана 5 курс — 21 850.

Аккредитация 2025 жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы физика, жаны маалыматтык технологиялар боюнча кафедрадагы кошумча курсттардан өтуу менен сертификаттарга ээ болот

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар билим берүү мекемелеринде (мектеп, лицей, билим берүүчу уюмдар), илимий изилдөө институттары

Кошумча маалымат алуу: кафедра башчысы, пик, доцент Муңайтпасова Гүлдайра Жумакадыровна 709 136 545,772 136 545 guldaira@nsu.kg