Окутуучу А. Мамбеталиева Порто университетинде

«Герман тилдери» кафедрасынын окутуучусу Мамбеталиева Айзада Мукамбетовна 2017-жылдын 11-октябрынан 17-октябрга чейинки мөөнөттө Erasmus проектисинин Mobile+ программасы менен 1 жумалык окутуучулук мобилдүүлүккө Португалия өлкөсүнүн Порту шаарындагы Порто Университетинде болуп кайтты. Мобилдүүлүктүн жүрүшүндө Порту университетинин профессорлорунун сабактарына жана лекцияларына катышып келди. Негизги максаттарынын бири болуп, Европада билим берүү сапаты, студенттердин өздүк иштеринин аткарылыштары жана сабактан тышкаркы убакытты студенттердин пайдалуунусу жөнүндө суроолордун алкагында болуп, профессорлор менен баарлашуу ирээтинде талкууларды жүргүздү. Порто университетинин профессорлору Мария Элиоттун «CLIL» программасы жөнүндө жалпы маалымат жана аларды жайылтуу маселелери жөнүндө лекцияларга катышты, ар кандай методикалык жардамдарды алуу менен кайтты.