Бөлүмдөр жана адистиктер

Электр станциялары, тармактар жана системалар
Электр менен камсыздоо
Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
Ветеринария
Экология жана айлана чөйрөнү коргоо
Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы
Финансы (тармактар боюнча)
Банк иши
Салыктар жана салык салуу