Вернуться к Маанилүү материалдар

Приказы/буйруктар

График ГИА 2020

График МИГА 2020

С. Нааматов атындагы айрым билим берүү программаларын ѳздүк баалоодон ѳткѳрүү тууралуу

2016−2017- окуу жылынын кышкы каникулу учурунда окутуучулардын билимин жогорулатуу курсун уюштуруу жѳнүндѳ

С. Нааматов атындагы НМУнин айрым адистиктерин аккредитацияга даярдоо жана өзүн баалоодон өткөрүү жөнүндө. 2017-ж.

Аккредитациядан отуу буйругу 2020-ж

2019−2020-окуу жылы

2019−2020- окуу жылынын кышкы каникулу учурунда окутуучулардын билимин жогорулатуу курсун уюштуруу жѳнүндѳ

График семинаров

НМУнун айрым адистиктерин акредитацияга даярдоо жана өздүк баалоодон өткөрүү жөнүндө

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин билим берүү программаларынын презентацияларын өткөрүү ГРАФИГИ

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин билим беруу программаларынын презентацияларын өткөрүү

Кафедраларда билим берүү сапатын камсыздоо саясатын киргизүүгө жооптуу кызматкерлердин тизмеси

Билим берүү программасын акредитацияга даярдоо жана өздүк баалоодон өткөрүү боюнча жумушчу топтордун курамы