Өндүрүштүк практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер

НМУнун студенттеринин ѳндүрүштүк практикасын мекемеде (уюмда, ишканада ж. б) ѳткѳрүү жѳнүндѳ келишимдер

Мекеме менен келишим 2016- жыл

Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугу профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер 2017-ж.

Экология жана жаратылышты коргоо профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер