Вернуться к Маанилүү материалдар

Договоры

«Договора Нарынского государственного университета с иностранными и международными организациями»

Өндүрүштүк практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер

НМУнун студенттеринин ѳндүрүштүк практикасын мекемеде (уюмда, ишканада ж. б) ѳткѳрүү жѳнүндѳ келишимдер Мекеме менен келишим 2016- жыл Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугу профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер 2017-ж. Экология жана жаратылышты коргоо профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер