Кафедранын ишмердүүлүгү

Студенттердин илимий жактан кызыгууларын арттыруу максатында «Жаш педагог», «Жомоктор дүйнөсүндө» «Чебер» илимий кружокторуу уюштурулуп, студенттер арасында олимпиадалар, илимий конференциялар жана кечелер уюштурулуп турат. Кафедрада сабактар учурдун талабына ылайык интерактивдүү методдор менен өтүлүп келет.

“Кесиптик мотивди аныктоо”темасында п.и.д.,  профессор Сияев Таштанбек Монолдорович          
 Ү.Асанов атындагы лицейде тренинг  өтүүдө


Тарых музейинде окутуучу М.К.Бакировдун сүрөт көргөзмөсүндө

Кафедра теориялык билимди педагогикалык практика менен айкалыштыруу максатында Нарын облусундагы жалпы орто билим берүүчү мектептер менен келишимдерди түзгөн. Анын негизинде педагогикалык жана мамлекеттик практикалар базалык мектептерде тажрыйбалуу методист мугалимдердин жана кафедранын окутуучуларынын жетекчилиги астында жүргүзүлөт.