Кафедранын ийгиликтери

доц.м.а. Г. А.Касымова Прогрессивдүү идеялар боюнча коомдук фонд тарабынан уюштурулган «Акыл тирек» конкурсунун катышуучусу

2018−2019-окуу жылында кафедранын окутуучулары Мамбеталиев Ж.Т., Султаналиева Ш. К. жана Асанкулова М.К. «Келгиле, окуйбуз» долбоору менен кызматташтыкта болуп, практикалык сабактарды өткөрүүнүн эффективдүү жолдорун университеттин окуу планына киргизип, жакшы көрсөткүч бергендиги үчүн проектор менен сыйландык.

Биздин студенттердин ийгиликтеринен