Вернуться к Илим

Магистратура

mms

bekboeva

Доктор экономических наук, и.о. профессор

Бекбоева Махабат Амантуровна

Магистратура бакалавриаттын алкагындагы кеңири пайдубалдуу билим берүүнү, андан соң тереңдетилген, адистештирилген даярдыкты жана өз алдынча илимий ишти караштырган көп деңгээлдүү университеттик билим берүүнүн негизги конструкциясынын логикалык аякталышы болуп саналат.

Магистр — бул илимий чыгармачылыктын методологиясына жана методикасына, азыркы маалыматтык технологияларга, ар түрдүү маалыматты анализдөөжана синтездөө көндүмдөрүнө ээ, илимий — изилдөөчүлүк милдеттерди өз алдынча чечүүгө, долбоорлорду иштеп чыгууга жана башкарууга жөндөмүү, илимий — изилдөөчүлүк, талдоочулук жана педагогикалык ишмердүүлүккө даярдалган кеңири эрудициялуу адис.

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Эл аралык магистердик борбору 7 — июнь 2008 — жылы НМУнун окумуштуулар кеңешинин чечими менен уюшулган.

15.10.2009 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин аккредитациялоо жана лицензиялоо мамлекеттик инспекциясынын чечими менен№ 15/10 протоколунун негизинде лицензия № 338, каттоо № 1−447негизинде алты багыт боюнча магистранттарды даярдоого уруксат берилген:

 • Менеджмент
 • Экономика
 • Автоматташтыруу жана башкаруу
 • Педагогика
 • Философия
 • Саясат таануу

2011- жылы апрелде аттестациядан өтүп «Экономика жана ишканаларды башкаруу», «Билим берүүнүн менеджменти» «Бизнести башкаруу», «Финансы жана кредит», «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистиктерине магистранттарды даярдоого уруксат алынган.

Магистердик борбор ачылгандан бери күзүндө жана жазында, күңдүзгү- кечки жана сырттан окуу формасына магистранттар кабыл алынып келди.

Биринчи кабыл алуу:

2009- жылы февраль айында болуп

«Агрардык менеджмент» — 6. магистрант, «Бизнести башкаруу» — 7 магистрант кабыл алынган.

Экинчи кабыл алуу 2009 — жылы сентябрь айында болуп"Агрардык менеджмент" — 4 магистрант,

«Билим берүүнүн менеджменти» — 9 магистрант, «Экономика жана ишканаларды башкаруу» — 12 магистрант кабыл алынган.

Биринчи жана экинчи кабыл алуунун жыйынтыгы менен баардыгы 38 магистрант болгон.

2010 жылы 3- кабыл алууда:

«Экономика жана ишканаларды башкаруу «адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 7 магистрант, сырттан окуу бөлүмүнө — 10 магистрант;"Агрардык менеджмент» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 9 магистрант; «Финансы жана кредит» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 17 магистрант, сырттан окуу бөлүмүнө — 15 магистрант; «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 12 магистрант кабыл алынды.

Жалпы февраль жана сентябрь айында кабыл алынган магистранттардын саны — 67 болду.

2011 — жылы сентябрь айында бешинчи кабыл алуу болду.

«Экономика жана ишканаларды башкаруу «адистигине сырттан окуу бөлүмүнө — 15 магистрант; «Финансы жана кредит» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 17 магистрант, сырттан окуу бөлүмүнө — 11 магистрант; «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 10 магистрант; «Учёт, анализ и аудит"күндүзгү бөлүмүнө — 11 магистрант; «Бизнести башкаруу» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 8 магистрант; «Билим берүүнүн менеджменти» адистигине күндүзгү бөлүмүнө — 15 магистрант, сырттан окуу бөлүмүнө — 16 магистрант кабыл алынды.

9 магистрант магистратура менен байланышпагандыктан окуудан четтетилди

Жыйынтыгында магистранттардын саны — 108 болду.

2012 жылы сентябрь айында 6 — жолу кабыл алууда:

 • «Экономика жана ишканаларды башкаруу «адистигине күндүзгү окуу бөлүмүнө — 39 магистрант;
 • «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы» адистигине 4магистрант;
 • «Билим берүүнүн менеджменти» адистигине күндүзгү бөлүмүнө- 12 магистрант кабыл алынды.
 • Жалпы 2012−2013 окуу жылына — 55 магистрант тапшырды.

1,2,3, курстар боюнча жалпы саны — 175 магистрант болгон

2013 жылдагы кабыл алууда:

 • «Экономика жана ишканаларды башкаруу «адистигине 34 магистрант;
 • «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы» адистигине 18 магистрант;
 • «Финансы жана кредит» адистигине 28 магистрант;
 • «Билим берүүнүн менеджменти» адистигине 21 магистрант кабыл алынган.

Жалпы кабыл алынган магистранттардын саны — 101 болгон.

Азыркы мезгилде:

Магистратура 3 багыт боюнча адистерди даярдап чыгарууда

 • Менеджмент
 • Экономика
 • Педагогика

4 адистик боюнча даярдалууда:

(1)Билим берүүнүн менеджменти;

(2) Экономика жана ишканаларды башкаруу;

(3) Финансы жана кредит;

(4) Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы.

2013−2014 окуу жылында: жалпы магистранттардын контингенти төмөнкүдөй болду:

«Экономика» багыты боюнча — 117 магистрант;

«Менеджмент» багыты боюнча — 60 магистрант;

«Педагогика» багыты боюнча — 31 магистрант;

Жалпы магистранттардын саны — 208окуучу түздү.

Программанын пайдалуулугу:

 • Ар бир магистрант менен жекече иштөө;
 • Компьютердик технологияны жана чет тилин тереңдетип окутуу;
 • Өндүрүштөн четтетилбестен окууну улантуу;
 • Жаңы адистикти алуу;
 • Контракты төлөөнүн ийкемдүү системасы;
 • Жаңы окуу усулдарын пайдалануу менен сабак өтүү;
 • Изилдөө ишин аспирантурада улантууга мүмкүндүк алуу

(магистердик диссертация — кандидаттык диссертациянын 50% түзөт);

 • Карьералык өсүү;
 • Эл аралык магистердик программаларга катышууга жана чет өлкөдө окууга мүмкүнчүлүк алуу.

Биздин окуп жаткан магистранттар жана бүткөндөр:

Жогорку категориядагы адистер;

Жогорку кызматтарда иштей ала турган адистер;

Алдынкы технологияны пайдалана билген адистер;

Ар түрдүү эл аралык проекттер менен иштей ала турган адистер;

Өзүнүн кесиптик деңгээлин жана карьерасын жогорулатууну каалаган адистер;

Чет элден келип окуган магистранттар (Туркиямамлекетинен) — 34 окуучу;

НМУда иштеген окутуучулар — 38 магистрант.

Финансылык база:

Контрактык сумма күндүзгү бөлүм үчүн 2009−2011, 2011−2012 жылдарында тапшырган магистранттарга - 16 000−16 500 сом түзгөн.

Контрактык сумма сырттан окуу бөлүмдөру үчүн — 14 000−14 300 сом түзгөн.

Контрактык сумма чет элдикмагистранттарүчүн — 20 000 сом.

НМУнунокутуучуларыүчүн 20% жеңилдиктер 2010- 2012жылгачейинберилгенсуммасы — 85 300 сом.

Контрактык сумма күндүзгү бөлүм үчүн 2013−2014 жылдарында тапшырган магистранттарга - 18 000 сом түзгөн.

Контрактык сумма чет элдикмагистранттарүчүн — 22 000 сом.

Башкаруучулук жана профессордук-окутуучулук түзүмү

Эл аралык магистердик борбордун башкаруучулук түзүмү:

Мүдүрү - э.и.к., доцент Бекбоева М.А.

Адис — Ибраева А.Ж.

Усулчу — Асанбекова Т.К.

Эл аралык магистердик борбордун профессордук окутуучулук түзүмү: Сияев Т.М. — п.и.д., профессор, Сыдыков Ж.С. — ф.и.д., профессордун м.а., Калдыбаев С.К. — п.и.д., профессор, Омуралиева Д.К. — э.и.д., профессор, Мамбетакунов Э.М. -п.и.д., профессор, КР УИА мүчө корр, Атышов К.А. — э.и.д., профессор (КЭУ), Чоров М.Ж. — п.и.д., профессор (КГУ), Сарыбаев А.С. — э.и.д., профессор (КНУ), Арзыбаев А.А. — э.и.д., профессор (КНУ), Нарбеков Б.Н. -э.и.к., доцент (КЭУ), Куканов А.К. — э.и.к., доцент, Бекбоева М.А. — э.и.к., доцент, Асанов Ж.А. — э.и.к., доцент, Нуралиева Н.М. — э.и.к., доценттин м.а., Асан уулу Кубат — - э.и.к., доценттин м.а., Атанаев Т.Б. — б.и.к., доцент, Э.М. Байбагышев Э.М. — а.ч.и.к. доцент, Чекирова Г. К. — п.и.к., доценттин милдетин аткаруучу, Биймурзаева Б.М. — п.и.к., доцент, Мунайтпасова Г. Ж. — п.и.к., доцент, Бекежанов М. М- п.и.к., доцент., Жумаева Р.Р. — саясий. и.к., доценттин м.а.

Улук окутуучулар: Ашыров Э.Т., Шерматова И.К., Касымова Г. А., Сарбагышева А.Э., Ырыскелдиева А.К., Айдарова Б.А., Жаныбек уулу Рысбек, Байзакова Н.С., Койчуманова И.Т., Сыдыкова Э.Ж., ж.б.

Жетектөөчү адис практиктер:3-рангадагы салык кызматынын кеңешчиси Сариева Б.Т.; юрист-адис областтык соттун судьясы Ташмамбетов Т.Т.; «Ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду» ААК чакан микрокредиттик компаниясынын Нарындагы филиалынын кредиттик-эксперт, юристи Дуйшембиев М.С.; Нарын областы боюнча ПРООНдун менеджери Шерипбаев Б.А., ж. б — лар сабак берип келишүүдө.Андан сырткарыЭМБ иштеп кетишкен адис-практиктер: Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын айыл чарбасын колдоо, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүктү колдоо өндүрүштү көтөрүү боюнча экономикалык өнүктүрүү бөлүмүнун башкы адиси Досоев А.А.;Борбордук Азия Университетинин коомчулук менен байланыш түзүү менен кыска мөөнөттөгү программалар менен иштөө боюнча координатору Усупбеков А.К.;НМУнун эл аралык байланыш бөлүмүнүн адиси Устабаев А.К.;"Ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду" ААК чакан микрокредиттик компаниясынын Нарындагы филиалынын мүдүрү Каимова С, Жалилова А.Б. — Республикалык бюджетти аткаруу боюнча Нарын регионалдык казына бөлүмүнун мүдүрү.

Материалдык-техникалык жактан жабдылуусу:

«Аграрный менеджмент» магистердик курсун өнүктурүу максатында Вайенштефан университети (Германия) 5255 еврого окуу кабинетин жабдып финансылык колдоо көрсөткөн: 12 компьютер (интернетке кошулган); 1 көчүрүүчү аппарат; көп функциялуу принтер; 1 сканер; 1 LCD проектор; 1 экран жана башка кошумча каражаттар менен жабдылган.

Нарын мамлекеттик университети тарабынан компьютердик классты жабдуу максатында жана 2 административдик кабинет үчүн төмөнкүдөй жабдуулар берилген: 2 ноутбук; 1 LCD проектор; 2 компьютер (интернетке кошулган); 1 сейф; 1 принтер; мебель (шкаф, стол, стулдар ж.б.).

Нормативдик жана окуу методикалык базасы

2010−2011 жылдарында нормативдик жана окуу методикалык базасы боюнча жазалган иштер:

—  Магистратуранын жетекчисинин жана башкы адисинин кызматтык нускамасы иштелип чыкты;

—  Илимий-изилдөө практикасынын, илимий- педагогикалык практикасынын жоболору иштелип чыкты;

—  Магистирлердин илимий- изилдөө иши боюнча жобосу иштелип чыкты;

—  С. Нааматов атындагы НМУнун магистранттарынын өз алдынча иштөөсү боюнча жобого өзгөртүу киргизилди;

—  С. Нааматов атындагы НМУнун магистратурада окуу процесси жүргүзүү боюнча жобосуна өзгөртүүлөр киргизилди;

—  С. Нааматов атындагы НМУнун магистратурада окуу процессинин көлөмү боюнча жобосуна өзгөтүүлөр киргизилди;

—  «Финансы жана кредит», «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистиктеринин окуу пландары сырттан окуу жана күндүзгү бөлүмдөрү үчун иштелип чыкты;

—  «Экономика жана ишканаларды башкаруу», «Бизнести башкаруу», «Агрардык менеджмент»,"Билим берүүнүн менеджменти" адистиктеринин окуу пландарына өзгөртүүлөр киргизилди;

—  областтык жана райондук мамлекеттик кызматчылар үчүн кыска мөөнөттөгү курстар өткөрүлдү.

2012−2013 жылдарында нормативдик жана окуу методикалык базасы боюнча жазалган иштер:

—  С. Нааматов атындагы НМУнун магистранттарынын изилдөө ишинин илимий жетекчиси боюнча жобосу иштелип чыкты;

—  Магистердик диссертацияны жазуу үчун методикалык көрсөтмө иштелип чыкты;

—  С. Нааматов атындагы НМУнун магистранттарынын «Билим берүүнүн менеджменти» адистиги боюнча магистердик даярдыгы жөнүндө жобосу иштелип чыкты;

—  С. Нааматов атындагы НМУнун магистранттарынын «Агрардык менеджмент» адистиктери боюнча адистерди даярдоо боюнча жобосу иштелип чыкты;

—  2013−2014 окуу жылына магистратурага магистранттарды кабыл алуу эрежеси иштелип чыкты;

—  Ар бир магистрант үчүн жеке планы иштелип чыкты;

—  Атайын жана кесиптик багыттагы сабактар үчүн окуу программалары иштелип чыкты;

—  Атайын жана кесиптик багыттагы сабактар үчүн окуу методикалык комплекстер лекциялар менен бирге, практикалык сабактар үчүн методикалык көрсөтмөлөр, магистранттарга таратылып берилүүчү көрсөтмө материалдар иштелип чыкты;

—  Атайын жана кесиптик сабактар үчүн электрондук китеп базасы түзүлдү;

—  Мамлекеттик аттестациядан өткөндөн кийин «Финансы жана кредит», «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» ,"Билим берүүнүн менеджменти", «Агрардык менеджмент», «Экономика жана ишканаларды башкаруу», «Бизнести башкаруу» адистиктеринин окуу пландарына өзгөтүүлөр киргизилди.

Илимий иштер

 • Төмөнкү адистиктер боюнча магистердик иштердин темалары иштелип чыгып бекитилди: «Экономика жана ишканаларды башкаруу»;"Бизнести башкаруу"; «Агрардык менеджмент»; «Билим берүүнун менеджменти»; «Финансы жана кредит», «Учёт, анализ жана аудит», «Мамалекеттик жана муниципалдык башкаруу», «Башталгыч билим берүү педагогикасы»;
 • Магистердик диссертацияны жазуу үчун методикалык көрсөтмө иштелип чыкты;
 • С.Нааматов атындагы НМУнун жана Кыргызстанда болуп турган илимий-изилдөө конференцияларына биздин магистранттар активдүү катышып турат жана статьяларын жарыялашат;

ЭМБ ачылгандан баштап — 87 магистрант магистердик диссертацияларын ийгиликтүү жактап чыгышты;

«Агрардык менеджмент» адистиги боюнча 6 магистрант Вайенштефан университетинен (Германия) стажировкадан өтүп келди.

Келечектеги иш пландар

Илимий практикалык конференцияларга магистранттарды катыштыруу;

Окутуучуларды конкурстук негизде тандап алууну калыптандыруу;

Магистранттар үчүн группалык тренингдерди өтүү;

Магистратуранын иш жүргүзүу процессин жана окутуучулардын магистранттарды окутуу ишин балоо максатында магистранттардан анкета алуу үчүн анкеталык баракчаларды даярдоо;

Илимий изилдөо жана илимий педагогикалык практикалар үчун күндөлүктөрдүбасма канадан чыгаруу;

Магистранттарды чет өлкөлөрдөн стажировкадан өткөрүү: ЭрасмусМундус программасы боюнча, Вайенштефан (Германия) университетинин магистратурасында, Туркия мамлекетинин университеттеринде;

Методикалык жана лекциондук фондду толуктоо;

Магистратуранын материалдык-техникалык базасын жакшыртуу: электрондук жана китеп фондусун калыптандыруу; мультимедиялык жана компьютердик техникалар менен жабдуу;

Башка жогорку окуу жайлардын магистратуралары менен байланыш түзуп тажрыйба алмашуу;

Нарын областындагы жумуш берүүчү тараптар менен тегерек стол уюштуруу;

Магистратуранын алкагында илимий практикалык конференцияларды өткөрүү;

Мамлекеттик лицензиялык комиссиядан өтүү жана «Экономика», «Менеджмент», «Филологиялык билим берүү» магистердик багыттарына лицензия алуу;

Эл аралык стратегиялык кызматташууну магистратуранын багыттары боюнча өнүктүрүү, магистранттардын илимий изилдөө иштерине талап кылуучу тараптарды табуу;

Магистратурада окулуп жаткан багыттар боюнча дистанттык окуу формасын ачуу.

Маалыматтык жана уюштуруучулук иштер

 • Эл аралык магистердик борбордогу ар бир адистик жана багыттар боюнча буклеттер иштелип чыгып мекемелерге жылына берилип турат;
 • Магистранттарды кабыл алуу боюнча телевиденияга жарнама жылына берилип турат;
 • Ар бир адистик жана багыт боюнча окуутуучулар жана тапшырган магистранттардын дайын-дарегинин базасы түзүлөт;
 • Магистранттардын окуу көрсөткүчтөрү боюнча анализ жүргүзүлөт;
 • Магистранттар менен системалуу түрдө чогулуштар өтүлүп турат.