Илим

Магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмү

Экономика илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу

Бекбоева Махабат Амантуровна

Магистратура бакалавриаттын алкагындагы кеңири пайдубалдуу билим берүүнү, андан соң тереңдетилген, адистештирилген даярдыкты жана өз алдынча илимий ишти караштырган көп деңгээлдүү университеттик билим берүүнүн негизги конструкциясынын логикалык аякталышы болуп саналат.

Магистратура

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Эл аралык магистердик борбору 7 — июнь 2008 — жылы НМУнун окумуштуулар кеңешинин чечими менен уюшулган.

Аспирантура

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги тарабынан 2002- жылы 11- февралындагы № 51/1 буйругунун негизинде 6 багыт менен ачылган:

Мугалимдердин билимин жогорулатуу Борбору 1996-жылы областтык билим берүү башкармалыгынын карамагынан бөлүнүп НМУнун структуралык бөлүмү катары түзүлүп, НМУнун алдындагы мугалимдердин билимин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо Борбору болуп аталган.