Илим

Аспирантура

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин курамында Аспирантура бѳлүмү илимий структура катары иш алып барып келет. Аспирантура болуму илим-изилдѳѳ иштерин жүргүзүүгѳ жетекчилик кылуу, анын жумушун координациялоо максатында уюштурулуп, илимий-педагогикалык адистерди даярдоонун сапатын жакшыртуу ишинде ѳзгѳчѳ мааниге ээ. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги тарабынан 2002- жылы 11- февралындагы № 51/1 буйругунун негизинде томондогу 6 багыт менен …

Магистратура

Эл аралык магистердик борбордун мүдүрү - экономика илимдеринин кандидаты, доцент Бекбоева Махабат Амантуровна Магистратура бакалавриаттын алкагындагы кеңири пайдубалдуу билим берүүнү, андан соң тереңдетилген, адистештирилген даярдыкты жана өз алдынча илимий ишти караштырган көп деңгээлдүү университеттик билим берүүнүн негизги конструкциясынын логикалык аякталышы болуп саналат. Магистр — бул илимий чыгармачылыктын методологиясына жана методикасына, азыркы маалыматтык технологияларга, ар түрдүү маалыматты анализдөөжана …

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы (Вестник НГУ имени С. Нааматова)

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы (Вестник НГУ имени С. Нааматова) № 1, № 2, № 3, № 4 С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2016, № 1, № 2-№ 3,№ 4 С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2017, № 1

Илимий китепкана

Илимий китепкана — окуу — тарбия процессин жана илимий изилдѳѳлѳрдү документтер, маалымат менен камсыз кылган НМУнун структуралык бѳлүнүшү. Ошондой эле билимди таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбору болуп саналат. Максаты: Окурмандар үчүн маалыматтык кызмат кѳрсѳтүүнү жакшыртуу, маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыгын толугу менен канааттандыруу. С. …

Илимий-практикалык конференциялар жана семинарлар

«Жайыттарды туруктуу башкаруудагы көйгөйлөр» деген темада С. Нааматов атындагы НМУ тарбынан эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү. «Интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруунун актуалдуу маселелери» темасындагы семинар болуп өттү. «Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттары» аттуу темадагы Эл аралык илимий- практикалык конференция Семинар «Ачык билим берүү ресурстары» жана «Soros.kg». «2005 март жана 2010 апрель Кыргызстандагы Элдик революциялар: Жусуп Мамайдын …