Вернуться к Бүтүрүүчүгѳ

ВАКАНСИИ

https://mkk.gov.kg/

https://www.job.kg/

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети «Электростанция» жана «Дене тарбия» адистиктерине ваканттык конкурс жарыяланат.

Конкурс 2019-жылдын 4-сентябрдан 22-сентябрга чейин өтүлөт

Байланыш телефон: 3 522 5 08 14