Эл аралык байланыштар

Кафедрада эл аралык байланыштар боюнча иштер жогорку денгээлде уюштурулууда. Азыркы учурда кафедра Россия табияттаануу Академиясы менен тыгыз иш алып барууда. Акыркы жылдарда кафедранын төмөнкү окутуучулары чет мамлекеттерге стажировкага барып келишти.

Окутуучунун аты-жөнү

Окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы

Квалификацияны жогорулатууну өтүү мөөнөтү

Квалификацияны жогорулатуу боюнча документтин реквизиттери

1

Нуралиева Н.М.

Э.и.к. профессордун м.а.

Туркия, Стамбул, 2018

Сертификат

фото

2

Бекирова Д. О

Э.и.к., доценттин м.а.

Германия, октябрь-ноябрь, 2015

Сертификат

Фото

3

Куканова Ч. А

окутуучу

Индия, 25-ноябрь, 2015 — 10-март, 2016

Сертификат

Фото

4

Алпамышова Толкун

студент

Германия, 2015

Сертификат

5

Рашидова Салима, БУХ-16 гр. студенттери

студенттер

Москва шаары, 2018.

Студенттик форум

фото

6

Таалайбекова Суусар

студент

Германия, JD EAST программасы, 2018

Окуу стажировкасы

фото