Чет тилдер кафедрасы

Кафедра башчысы филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу Айдаралиева Айнура Сабыровна

Профили: Англис тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл, кошумча- англис тили 60тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс-21 000с, 2-курс-23 100с, 3-курс-23 520с, 4-курс-24 150с

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Америка жана Европа мамлекеттерине баруу, чет элдик уюмдар (жарандар) менен иштешүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда, уюмдарда, чет элдик компанияларда жана англис тили боюнча окутуу курсун ачуу

Кошумча маалымат алуу: буклет, Айдаралиева Айнура Сабыровна — кафедра башчысы, ainura. aidaralieva@gmail.com Тел: 0701 86 43 03

Профили: Немис тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл

Контрактык негизде окууга төлөм !-курс-21 000с, 2-курс-23 100с, 3-курс-23 520с, 4-курс-24 150с

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 5

Перспективасы Германия жана Европанын мамлекеттеринде стажировкага баруу, билим алуу мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда, уюмдарда, чет элдик компанияларда жана немис тили боюнча окутуу курсун ачуу

Кошумча маалымат алуу: буклет, Айдаралиева Айнура Сабыровна — кафедра башчысы, ainura. aidaralieva@gmail.com Тел: 0701 86 43 03

Профили: «Адабий чыгармачылык»

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 10 семестр (5 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ талап кылынбайт. Сочинение жазышат.

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс — 21 000 сом, 2-курс 23 100 сом, 3-курс 23 520,4-курс 24 150 сом,

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун —

Перспективасы Адабий жана публицистикалык чыгармаларды которууга кенен мумкунчулук алат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекелеринде, массалык маалымат каражаттарынын бардык багыттарында. Илимий китепкаларда.

Кошумча маалымат алуу: буклет, Кафедра башчысы: Аман кызы Бактыгүл.Тел:0501 90−60−00.amankyzy1976@mail.ru

Профили: Кытай тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл, кошумча англис тили 60тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс-21 000с, 2-курс-23 100с, 3-курс-23 520с, 4-курс-24 150с

Аккредитация —

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Конфуций борбору аркылуу Кытайга 1 жылдык стажировкага баруу мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Фирмаларда, билим берүүчү жайларда, окуу борборлорунда, чет элдик компанияларда

Кошумча маалымат алуу: буклет, Айдаралиева Айнура Сабыровна — кафедра башчысы, ainura. aidaralieva@gmail.com Тел: 0701 86 43 03